© Nacionalinė vargonininkų asociacija

ŠV. GRIGALIAUS BAŽNYTINĖS MUZIKOS STUDIJOS

2018 m. spalio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vargonininkai rinksis į pirmąsias Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų paskaitas. Nors Konstitucijoje apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium  patariama kurti aukštesniuosius bažnytinės muzikos institutus (§115) - tokie egzistuoja kituose katalikiškuose kraštuose, jokia panaši institucija Lietuvoje lig šiol nebuvo įkurta, o bažnyčios vargonininkų profesinis švietimas vykdavo labai epizodiškai. 2013 m. Vilniuje įvykęs projektas “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcionali kultūros figūra” ir 2017 m. rudenį surengti intensyvūs meistriškumo kursai “Vargonai Lietuvos ateičiai” pasitarnavo svariu postūmiu ilgalaikiams, tęstiniams vargonininkų mokymams ir subrandino naują bažnytinės muzikos studijų, pavadintų Šv. Grigaliaus vardu, idėją. Tikimės, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, savo kokybišku darbu stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo. Studijų paskaitos vyks Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčioje, Šv. Onos bažnyčioje ir Šv. Jonų bažnyčios Oginskių koplyčioje. Pirmas studijų kursas truks nuo 2018 m. spalio iki 2019 m. birželio mėn. Jį pabaigę parapijų vargonininkai gebės profesionaliau dirbti su choru, tinkamai pasirinkti liturginį repertuarą, kokybiškiau griežti vargonais solo ir akompanuoti, harmonizuoti ir transponuoti giesmes, bus susipažinę su pagrindiniais Bažnyčios dokumentais apie muziką ir liturginės muzikos šaltiniais, turės grigališkojo choralo ir vargonų sandaros pagrindus. Vargonininkams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, bus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Visais studijų klausimais kreiptis į Agnę Petruškevičiūtę: tel. +370 624 22399, vargonininkai@gmail.com.

STUDIJOS 2018-2019

I studijų variantas (grupinės paskaitos) Liturgika: liturginiai metai, liturginiai laikotarpiai; bažnytinės apeigos, jų prasmė, reikšmė; bažnyčios dokumentai apie muziką liturgijoje. Lektorius - liturg. lic. Kęstutis Palikša. Liturginė praktika: liturginės muzikos šaltiniai; literatūros parinkimas konkrečiam atvejui; harmonizavimas; transponavimas; grigališkasis choralas. Lektorės - Agnė Petruškevičiūtė ir Živilė Stonytė-Tamaševičienė. Chorvedyba ir balso lavinimas: chorinė literatūra, dirigavimo technikos ir darbo su choru įgūdžių formavimas; balso technikos lavinimas. Lektorius - Vilimas Norkūnas. Harmonijos pagrindai. Lektorė (I semestras) - dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė; lektorė (II semestras) - dr. Vita Česnulevičiūtė. II studijų variantas (grupinės paskaitos ir instrumento valdymas) Liturgika: liturginiai metai, liturginiai laikotarpiai; bažnytinės apeigos, jų prasmė, reikšmė; bažnyčios dokumentai apie muziką liturgijoje. Lektorius - liturg. lic. Kęstutis Palikša. Liturginė praktika: liturginės muzikos šaltiniai; literatūros parinkimas konkrečiam atvejui; harmonizavimas; transponavimas; grigališkasis choralas. Lektorės - Agnė Petruškevičiūtė ir Živilė Stonytė-Tamaševičienė. Chorvedyba ir balso lavinimas: chorinė literatūra, dirigavimo technikos ir darbo su choru įgūdžių formavimas; balso technikos lavinimas. Lektorius - Vilimas Norkūnas. Harmonijos pagrindai. Lektorė (I semestras) - dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė; lektorė (II semestras) - dr. Vita Česnulevičiūtė. Fortepijonas: manualinės technikos lavinimas. Lektorė - Audra Telksnytė. Vargonai: vargonų rūšys, veikimo principai; vargonų kūriniai solo su privaloma nesudėtinga pedalų partija. Lektoriai - meno lic. Jurgita Kazakevičiūtė, dr. Balys Vaitkus. Studijų partneriai ir rėmėjai - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, Vilniaus arkivyskupija ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

ŠV. GRIGALIAUS BAŽNYTINĖS MUZIKOS

STUDIJOS

2018 m. spalio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vargonininkai rinksis į pirmąsias Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų paskaitas. Nors Konstitucijoje apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium patariama kurti aukštesniuosius bažnytinės muzikos institutus (§115) - tokie egzistuoja kituose katalikiškuose kraštuose, jokia panaši institucija Lietuvoje lig šiol nebuvo įkurta, o bažnyčios vargonininkų profesinis švietimas vykdavo labai epizodiškai. 2013 m. Vilniuje įvykęs projektas “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcionali kultūros figūra” ir 2017 m. rudenį surengti intensyvūs meistriškumo kursai “Vargonai Lietuvos ateičiai”  pasitarnavo svariu postūmiu ilgalaikiams, tęstiniams vargonininkų mokymams ir subrandino naują bažnytinės muzikos studijų, pavadintų Šv. Grigaliaus vardu, idėją. Tikimės, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, savo kokybišku darbu stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo. Studijų paskaitos vyks Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčioje, Šv. Onos bažnyčioje ir Šv. Jonų bažnyčios Oginskių koplyčioje. Pirmas studijų kursas truks nuo 2018 m. spalio iki 2019 m. birželio mėn. Jį pabaigę parapijų vargonininkai gebės profesionaliau dirbti su choru, tinkamai pasirinkti liturginį repertuarą, kokybiškiau griežti vargonais solo ir akompanuoti, harmonizuoti ir transponuoti giesmes, bus susipažinę su pagrindiniais Bažnyčios dokumentais apie muziką ir liturginės muzikos šaltiniais, turės grigališkojo choralo ir vargonų sandaros pagrindus. Vargonininkams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, bus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Visais studijų klausimais kreiptis į Agnę Petruškevičiūtę: tel. +370 624 22399, vargonininkai@gmail.com.

STUDIJOS 2018-2019

I studijų variantas (grupinės paskaitos) Liturgika: liturginiai metai, liturginiai laikotarpiai; bažnytinės apeigos, jų prasmė, reikšmė; bažnyčios dokumentai apie muziką liturgijoje. Lektorius - liturg. lic. Kęstutis Palikša. Liturginė praktika: liturginės muzikos šaltiniai; literatūros parinkimas konkrečiam atvejui; harmonizavimas; transponavimas; grigališkasis choralas. Lektorės - Agnė Petruškevičiūtė ir Živilė Stonytė-Tamaševičienė. Chorvedyba ir balso lavinimas: chorinė literatūra, dirigavimo technikos ir darbo su choru įgūdžių formavimas; balso technikos lavinimas. Lektorius - Vilimas Norkūnas. Harmonijos pagrindai. Lektorė (I semestras) -  dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė; lektorė (II semestras) - dr. Vita Česnulevičiūtė. II studijų variantas (grupinės paskaitos ir instrumento valdymas) Liturgika: liturginiai metai, liturginiai laikotarpiai; bažnytinės apeigos, jų prasmė, reikšmė; bažnyčios dokumentai apie muziką liturgijoje. Lektorius - liturg. lic. Kęstutis Palikša. Liturginė praktika: liturginės muzikos šaltiniai; literatūros parinkimas konkrečiam atvejui; harmonizavimas; transponavimas; grigališkasis choralas. Lektorės - Agnė Petruškevičiūtė ir Živilė Stonytė-Tamaševičienė. Chorvedyba ir balso lavinimas: chorinė literatūra, dirigavimo technikos ir darbo su choru įgūdžių formavimas; balso technikos lavinimas. Lektorius - Vilimas Norkūnas. Harmonijos pagrindai. Lektorė (I semestras) -  dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė; lektorė (II semestras) - dr. Vita Česnulevičiūtė. Fortepijonas: manualinės technikos lavinimas. Lektorė - Audra Telksnytė. Vargonai: vargonų rūšys, veikimo principai; vargonų kūriniai solo su privaloma nesudėtinga pedalų partija. Lektoriai - meno lic. Jurgita Kazakevičiūtė, dr. Balys Vaitkus. Studijų partneriai ir rėmėjai - Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija, Vilniaus arkivyskupija ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija