ŠV. GRIGALIAUS BAŽNYTINĖS MUZIKOS STUDIJOS 2020-2021

APIE STUDIJAS

2018 m. spalio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vargonininkai rinkosi į pirmąsias Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų paskaitas. Nors Konstitucijoje apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium patariama kurti aukštesniuosius bažnytinės muzikos institutus (§115) - tokie egzistuoja kituose katalikiškuose kraštuose, jokia panaši institucija Lietuvoje lig šiol nebuvo įkurta, o bažnyčios vargonininkų profesinis švietimas vykdavo labai epizodiškai. 2013 m. Vilniuje įvykęs projektas “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcionali kultūros figūra” ir 2017 m. rudenį surengti intensyvūs meistriškumo kursai pasitarnavo svariu postūmiu ilgalaikiams, tęstiniams vargonininkų mokymams ir subrandino naują bažnytinės muzikos studijų, pavadintų Šv. Grigaliaus vardu, idėją. Tikimės, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, savo kokybišku darbu stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo. Studijų paskaitos vyksta Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir kitose centrinėse Vilniaus bažnyčiose. Vargonininkams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos yra projekto “Vargonai Lietuvos ateičiai” dalis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, partneriai - Vilniaus arkivyskupija ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
2021 m. birželį Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos baigė trečiuosius mokslo metus ir išleido pirmąją absolventų laidą. Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos - tai tęstiniai kursai bažnyčių vargonininkams, trunkantys trejus metus. Lietuvos miestų ir miestelių katalikiškų parapijų vargonininkai studijuoja giesmių harmonizavimą, grigališkąjį choralą, improvizaciją, gerina darbo su bažnytiniu choru, solinio vargonavimo ir vokalinius įgūdžius, įgyja vargonų sandaros ir priežiūros pagrindus, jiems dėstomas bažnytinės muzikos istorijos kursas bei pristatoma aktuali literatūra: liturginės knygos, katalikų bažnyčios vargonininko repertuaras, giesmynai ir šaltiniai.
Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų II kurso dirigavimo egzaminas VU Šv. Jonų bažnyčioje (2021-06-25)
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

ŠV. GRIGALIAUS BAŽNYTINĖS MUZIKOS

STUDIJOS

2021 m. birželį Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos baigė trečiuosius mokslo metus ir išleido pirmąją absolventų laidą. Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos - tai tęstiniai kursai bažnyčių vargonininkams, trunkantys trejus metus. Lietuvos miestų ir miestelių katalikiškų parapijų vargonininkai studijuoja giesmių harmonizavimą, grigališkąjį choralą, improvizaciją, gerina darbo su bažnytiniu choru, solinio vargonavimo ir vokalinius įgūdžius, įgyja vargonų sandaros ir priežiūros pagrindus, jiems dėstomas bažnytinės muzikos istorijos kursas bei pristatoma aktuali literatūra: liturginės knygos, katalikų bažnyčios vargonininko repertuaras, giesmynai ir šaltiniai. Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų II kurso dirigavimo egzaminas VU Šv. Jonų bažnyčioje (2021-06-25)

APIE STUDIJAS

2018 m. spalio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vargonininkai rinkosi į pirmąsias Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų paskaitas. Nors Konstitucijoje apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium patariama kurti aukštesniuosius bažnytinės muzikos institutus (§115) - tokie egzistuoja kituose katalikiškuose kraštuose, jokia panaši institucija Lietuvoje lig šiol nebuvo įkurta, o bažnyčios vargonininkų profesinis švietimas vykdavo labai epizodiškai. 2013 m. Vilniuje įvykęs projektas “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcionali kultūros figūra” ir 2017 m. rudenį surengti intensyvūs meistriškumo kursai pasitarnavo svariu postūmiu ilgalaikiams, tęstiniams vargonininkų mokymams ir subrandino naują bažnytinės muzikos studijų, pavadintų Šv. Grigaliaus vardu, idėją. Tikimės, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, savo kokybišku darbu stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo. Studijų paskaitos vyksta Vilniaus arkikatedroje bazilikojeir kitose centrinėse Vilniaus bažnyčiose. Vargonininkams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos yra projekto “Vargonai Lietuvos ateičiai” dalis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, partneriai - Vilniaus arkivyskupija ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija