Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

VARGONAI LIETUVOS ATEIČIAI

Artėjant muzikų globėjos Šv. Cecilijos šventei, 2017 m. lapkričio 10-11 dienomis Nacionalinė vargonininkų asociacija suorganizavo meistriškumo kursus vargonininkams ir kitiems bažnyčios muzikams. Pasitobulinti šiose kūrybinėse dirbtuvėse atvyko 46 bažnyčių vargonininkai ir chorų vadovai iš visos šalies. Užsiėmimai vyko trijose Vilniaus miesto erdvėse: Arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje bei VU Mažojoje auloje, ir apėmė platų prioritetinių vargoninių disciplinų spektrą, juose buvo gilinamasi į įvairias vargonininkams aktualias temas. Kursams akstiną davė akivaizdus bažnyčios vargonininkų studijų ir kvalifikacijos kėlimo programų stygius. Dažnas bažnyčioje dirbantis muzikas gali išvardinti ne vieną savo profesijos sritį, kuriose stokoja teorinių žinių ar praktinių įgūdžių. Meistriškumo kursų pagrindinis tikslas buvo suteikti įvairiapusę, bažnyčios muziko profesijos aktualijas atitinkančią informaciją. Kursų lektoriais pakviesti lietuvių muzikai, savąją profesinę patirtį įgiję Lietuvos, Austrijos, Olandijos, Prancūzijos, D. Britanijos ir JAV aukštosiose mokyklose ar meno centruose: muzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liturgikos dėstytoja doc. dr. Danutė Kalavinskaitė, vargonininkė, muzikos teoretikė dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė, kunigas, liturgijos licenciatas Kęstutis Palikša, vargonų istorikas, LMTA lektorius dr. Girėnas Povilionis, muzikologė, grigališkojo choralo specialistė Živilė Stonytė- Tamaševičienė, vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, vargonininkas ir chorvedys Vilimas Norkūnas, chorvedys, LMTA meno doktorantas Linas Balandis. Kursų dalyviai turėjo galimybę supažindinti su dokumentais apie Musica Sacra ir derama jų interpretacija, panagrinėti liturginio repertuaro specifiką ir praturtinti jį tinkamomis giesmėmis ir soliniais vargonų kūriniais, susipažinti su grigališkuoju choralu ir jo panaudojimu šiandienos liturgijoje, darbo su bažnytiniu choru ypatumais, įgyti kūrinių harmonizavimo ir aranžavimo pagrindus bei žinių apie vargonų sandarą ir savarankišką smulkių gedimų taisymą. VU Šv. Jonų bažnyčios didinga erdvė, skambūs vargonai ir puiki akustika – įkvėpimo šaltinis kiekvienam vargonininkui, todėl būtent čia lapkričio 11 dieną 18.00 valandą įvyko baigiamasis meistriškumo kursų koncertas. Kursų koordinatoriai: Vilniaus arkikatedros bazilikos ir Šv. Teresės bažnyčios vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399, Vilniaus Pilaitės Šv. Juozapo parapijos vargonininkas Paulius Grigonis, tel. +370 687 42274. Renginio nuotraukos - mūsų Facebook paskyroje.

MEISTRIŠKUMO KURSŲ PROGRAMA

Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupijos kurija, Vilniaus universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Vilniaus universiteto

Šv. Jonų bažnyčios vargonai

Pastatyti 2000 m. 3 manualų, su pedalais, turi 64 registrus.

Vilniaus universiteto

Mažosios aulos vargonai

Pastatyti 1979 m. 1 manualo, su pedalais, turi 11 registrų.

Vilniaus arkikatedros

bazilikos vargonai

Pastatyti 1969 m. 3 manualų, su pedalais, turi 49 registrus.

Lapkričio 10 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

10.00 val. Vargonų sandara, derinimas, gedimai ir jų šalinimas

Lektorius - Girėnas Povilionis, humanitarinių mokslų daktaras, menotyrininkas, vargonų istorikas, vargonininkas, vargonų restauratorius-technologas.

12.00 val. Muzika liturgijoje

Lektorius - kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas.

15.00 val. Grigališko choralo pagrindai

Lektorė - Živilė Stonytė-Tamaševičienė, viena iš “Schola Gregoriana Vilnensis” įkūrėjų ir ilgametė vadovė, Marijos radijo programos “Musica Sacra” vedėja, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoja.

18.30 val. Šv. Mišios

Dalyvauja Vilniaus Pilaitės Šv. Juozapo parapijos vokalinis ansamblis ir parapijos vargonininkas, Amerikos vargonininkų gildijos narys Paulius Grigonis.

Lapkričio 11 d. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje

Lapkričio 11 d. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje

VARGONAI

09.00 val. Harmonizavimo pagrindai / A grupė

11.05 val. Harmonizavimo pagrindai / B grupė

Lektorė - dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė: apgynė menų daktaro disertaciją Nebraskos-Linkolno universitete (JAV), yra Vilniaus universiteto vargonininkė, dėsto muzikos teorijos disciplinas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje.

14.00 val. Eilinio laiko mišių giesmės, psalmės / B grupė

15.50 val. Eilinio laiko mišių giesmės, psalmės / A grupė

Lektorė - doc. dr. Danutė Kalavinskaitė: LMTA apgynė daktaro disertaciją tema “Musicae sacrae” samprata Katalikų Bažnyčios XX a.-XXI a. pradžios dokumentuose”, dėsto liturgiką ir muzikos kalbą LMTA.

09.00 val. Liturginis vargonavimas / B grupė

11.05 val. Liturginis vargonavimas / A grupė

Lektorė - Agnė Petruškevičiūtė, Vilniaus arkikatedros bazilikos ir Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios vargonininkė, veda meistriškumo kursus grigališkojo choralo studijų savaičių metu.

14.00 val. Darbo su choru pagrindai / A grupė

Lektorius - Vilimas Norkūnas, Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkas, vokalinio ansamblio “Ignis” vadovas, LDK Valdovų rūmų edukatorius.

15.50 val. Darbo su choru pagrindai / B grupė

Lektorius - Linas Balandis, “Ąžuoliuko” muzikos mokyklos mokytojas, Lietuvos karo akademijos vyrų choro “Kariūnas” meno vadovas, dirigentų konkursų laureatas, LMTA meno doktorantas.

18.00 val. Meistriškumo kursų dalyvių koncertas

© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

10.00 val. Vargonų sandara, derinimas,

gedimai ir jų šalinimas

Lektorius - Girėnas Povilionis, humanitarinių mokslų daktaras, menotyrininkas, vargonų istorikas, vargonininkas, vargonų restauratorius-technologas.

12.00 val. Muzika liturgijoje

Lektorius - kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas.

15.00 val. Grigališko choralo pagrindai

Lektorė - Živilė Stonytė-Tamaševičienė, viena iš “Schola Gregoriana Vilnensis” įkūrėjų ir ilgametė vadovė, Marijos radijo programos “Musica Sacra” vedėja, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoja.

18.30 val. Šv. Mišios

Dalyvauja Vilniaus Pilaitės Šv. Juozapo parapijos vokalinis ansamblis ir parapijos vargonininkas, Amerikos vargonininkų gildijos narys Paulius Grigonis.
Lapkričio 10 d. Vilniaus arkikatedros Kazimiero koplyčioje
Pastatyti 2000 m. 3 manualų, su pedalais, turi 64 registrus.
Pastatyti 1979 m. 1 manualo, su pedalais, turi 11 registrų.
Pastatyti 1969 m. 3 manualų, su pedalais, turi 49 registrus.

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

VU ŠV. JONŲ BAŽNYČIOS VARGONAI

VU MAŽOSIOS AULOS VARGONAI

Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupijos kurija, Vilniaus universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

09.00 val. Liturginis vargonavimas / B grupė

11.05 val. Liturginis vargonavimas / A grupė

Lektorė - Agnė Petruškevičiūtė, Vilniaus arkikatedros bazilikos ir Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios vargonininkė, veda meistriškumo kursus grigališkojo choralo studijų savaičių metu.

14.00 val. Darbo su choru pagrindai / A grupė

Lektorius - Vilimas Norkūnas, Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkas, vokalinio ansamblio “Ignis” vadovas, LDK Valdovų rūmų edukatorius.

15.50 val. Darbo su choru pagrindai / B grupė

Lektorius - Linas Balandis, “Ąžuoliuko” muzikos mokyklos mokytojas, Lietuvos karo akademijos vyrų choro “Kariūnas” meno vadovas, dirigentų konkursų laureatas, LMTA meno doktorantas.

18.00 val. Meistriškumo kursų dalyvių koncertas

Lapkričio 11 d. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje

09.00 val. Harmonizavimo pagrindai / A grupė

11.05 val. Harmonizavimo pagrindai / B grupė

Lektorė - dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė: apgynė menų daktaro disertaciją Nebraskos-Linkolno universitete (JAV), yra Vilniaus universiteto vargonininkė, dėsto muzikos teorijos disciplinas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje.

14.00 val. Eilinio laiko mišių giesmės, psalmės / B grupė

15.50 val. Eilinio laiko mišių giesmės, psalmės / A grupė

Lektorė - doc. dr. Danutė Kalavinskaitė: LMTA apgynė daktaro disertaciją tema “Musicae sacrae” samprata Katalikų Bažnyčios XX a.-XXI a. pradžios dokumentuose”, dėsto liturgiką ir muzikos kalbą LMTA.
Lapkričio 11 d. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje

VARGONAI LIETUVOS ATEIČIAI

Artėjant muzikų globėjos Šv. Cecilijos šventei, 2017 m. lapkričio 10-11 dienomis Nacionalinė vargonininkų asociacija suorganizavo meistriškumo kursus vargonininkams ir kitiems bažnyčios muzikams. Pasitobulinti šiose kūrybinėse dirbtuvėse atvyko 46 bažnyčių vargonininkai ir chorų vadovai iš visos šalies. Užsiėmimai vyko trijose Vilniaus miesto erdvėse: Arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje bei VU Mažojoje auloje, ir apėmė platų prioritetinių vargoninių disciplinų spektrą, juose buvo gilinamasi į įvairias vargonininkams aktualias temas. Kursams akstiną davė akivaizdus bažnyčios vargonininkų studijų ir kvalifikacijos kėlimo programų stygius. Dažnas bažnyčioje dirbantis muzikas gali išvardinti ne vieną savo profesijos sritį, kuriose stokoja teorinių žinių ar praktinių įgūdžių. Meistriškumo kursų pagrindinis tikslas buvo suteikti įvairiapusę, bažnyčios muziko profesijos aktualijas atitinkančią informaciją. Kursų lektoriais pakviesti lietuvių muzikai, savąją profesinę patirtį įgiję Lietuvos, Austrijos, Olandijos, Prancūzijos, D. Britanijos ir JAV aukštosiose mokyklose ar meno centruose: muzikologė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos liturgikos dėstytoja doc. dr. Danutė Kalavinskaitė, vargonininkė, muzikos teoretikė dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė, kunigas, liturgijos licenciatas Kęstutis Palikša, vargonų istorikas, LMTA lektorius dr. Girėnas Povilionis, muzikologė, grigališkojo choralo specialistė Živilė Stonytė-Tamaševičienė, vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, vargonininkas ir chorvedys Vilimas Norkūnas, chorvedys, LMTA meno doktorantas Linas Balandis. Kursų dalyviai turėjo galimybę supažindinti su dokumentais apie Musica Sacra ir derama jų interpretacija, panagrinėti liturginio repertuaro specifiką ir praturtinti jį tinkamomis giesmėmis ir soliniais vargonų kūriniais, susipažinti su grigališkuoju choralu ir jo panaudojimu šiandienos liturgijoje, darbo su bažnytiniu choru ypatumais, įgyti kūrinių harmonizavimo ir aranžavimo pagrindus bei žinių apie vargonų sandarą ir savarankišką smulkių gedimų taisymą. VU Šv. Jonų bažnyčios didinga erdvė, skambūs vargonai ir puiki akustika – įkvėpimo šaltinis kiekvienam vargonininkui, todėl būtent čia lapkričio 11 dieną 18.00 valandą įvyko baigiamasis meistriškumo kursų koncertas. Kursų koordinatoriai: Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399, Paulius Grigonis, tel. +370 687 42274. Renginio nuotraukos - mūsų Facebook paskyroje.

KURSŲ PROGRAMA