NARYSTĖ NVA

Nacionalinė vargonininkų asociacija kviečia vargonininkus, bažnytinių chorų vadovus tapti Asociacijos nariais. NVA nariais gali būti asmenys, sulaukę aštuoniolikos metų amžiaus, įgiję vargonininko specialybę ar besimokantys vargonuoti, parapijų vargonininkai ir chorų vadovai, kiti asmenys, kuriems artimi Asociacijos keliami tikslai ir NVA įstatuose užfiksuoti veiklos tikslai. Norėdami tapti Asociacijos nariu arba atnaujinti narystę *, atlikite vieną iš šių veiksmų: pateikite internetinę anketą atsisiųskite anketą, užpildykite ir pateikite ją el. paštu vargonininkai@gmail.com arba NVA buveinės adresu: Tolminkiemio g. 4, LT-06212 Vilnius. SVARBU: NVA nariu netampama nuo anketos pateikimo dienos. Apie Valdybos sprendimą dėl narystės NVA anketą pateikęs asmuo informuojamas asmeniškai. 2017 m. sausio 14 d. NVA visuotinio narių susirinkimo sprendimu narystė Asociacijoje yra nemokama. * Vargonininkus, tapusius NVA nariais iki 2012 m., kviečiame atnaujinti narystę Asociacijoje.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
NVA ĮSTATAI NVA ĮSTATAI
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

NARYSTĖ NVA

Nacionalinė vargonininkų asociacija kviečia vargonininkus, bažnytinių chorų vadovus tapti Asociacijos nariais. NVA nariais gali būti asmenys, sulaukę aštuoniolikos metų amžiaus, įgiję vargonininko specialybę ar besimokantys vargonuoti, parapijų vargonininkai ir chorų vadovai, kiti asmenys, kuriems artimi Asociacijos keliami tikslai ir NVA įstatuose užfiksuoti veiklos tikslai. Norėdami tapti Asociacijos nariu arba atnaujinti narystę *, atlikite vieną iš šių veiksmų: pateikite internetinę anketą atsisiųskite anketą, užpildykite ir pateikite ją el. paštu vargonininkai@gmail.com arba NVA buveinės adresu: Tolminkiemio g. 4, LT-06212 Vilnius. SVARBU: NVA nariu netampama nuo anketos pateikimo dienos. Apie Valdybos sprendimą dėl narystės NVA anketą pateikęs asmuo informuojamas asmeniškai. 2017 m. sausio 14 d. NVA visuotinio narių susirinkimo sprendimu narystė Asociacijoje yra nemokama. * Vargonininkus, tapusius NVA nariais iki 2012 m., kviečiame atnaujinti narystę Asociacijoje.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
NVA ĮSTATAI NVA ĮSTATAI