CASPARINI VARGONAI VILNIAUS ŠV. DVASIOS BAŽNYČIOJE:

KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS ATKŪRIMO KELIAI

Europos komisija 2018-uosius paskelbė Europos paveldo metais. Šia proga visoje Europoje vyko daug renginių, kuriais siekta žmones iš arčiau supažindinti su kultūros paveldu, paskatinti juo domėtis, jį vertinti ir stiprinti priklausomybės bendrai Europos erdvei jausmą. Nacionalinė vargonininkų asociacija prisijungė prie iniciatyvų ir, siekdama aktualizuoti barokinių vargonų Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje restauravimo procesą, suorganizavo tarptautinį simpoziumą “Casparini vargonai Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje: kultūros paveldo vertybės atkūrimo keliai”. Vilniaus Casparini vargonai (1776) minimi tarp vertingiausių Europoje. Iki mūsų laikų jie išliko beveik nepakitę, nebuvo sugriauti ar suniokoti. Tačiau jų restauravimas, pradėtas 1995 m., nėra baigtas ir šiandien. Simpoziumas vyko 2018 m. lapkričio 8 – 11 dienomis Vilniuje, Tytuvėnuose ir Adakave. Kviestinių ekspertų statusu į renginį atvyko pripažinti vargonų paminklosaugos ir restauravimo specialistai: Mats Arvidsson (”Mats Arvidsson Orgelbyggare AB”, Švedija), Kristian Wegscheider (”Orgelwerkstatt Wegscheider”, Vokietija), Šveicarijos vargonų restauratorė, vargonų meistrų mokyklos Siebenbürgene (Rumunija) įkūrėja Barbara Dutli, Latvijos kultūros ministerijos atestuotas vargonų ekspertas Alvis Melbārdis ir Čekijos kultūros ministerijos atestuotas istorinių vargonų ekspertas Pavel Černý. Simpoziumo metu buvo kruopščiai įvertinta dabartinė Casparini vargonų būklė, išvykose į regionus analizuoti išlikę pavyzdžiai Tytuvėnų ir Adakavo bažnyčiose, remiantis 2000 m. Švedijos specialistų (GOArt) atlikta technine vargonų dokumentacija buvo numatyta tolimesnio vargonų restauravimo koncepcija, aptarta kvalifikuota viso restauravimo proceso eiga ir priežiūra. Apskrito stalo diskusijose dalyvavo LR Kultūros ministerijos, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros, Vilniaus Šv. Dvasios parapijos, atstovai, Lietuvos vargonininkai ir vargonų meistrai-restauratoriai. Renginio koordinatorius - dr. Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151. Agnės Petruškevičiūtės nuotraukos

SIMPOZIUMO PROGRAMA

Lapkričio 8 d., ketvirtadienis Ekspertų atvykimas. Casparini vargonų apžiūra Lapkričio 9 d., penktadienis, Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios salėje 10.00-13.00 val. | Simpoziumo atidarymas. Pranešimai Mats Arvidsson (Švedija). Casparini vargonų replika Ročesteryje: neišlikusių elementų atkūrimo koncepcija Pavel Černý (Čekija). Baroko laikmečio vargonų išsaugojimas Bohemijos žemėse Barbara Dutli (Šveicarija). Vargonų paveldas ir instrumentų restauravimo galimybės Rumunijos Transilvanijoje Alvis Melbārdis (Latvija). Liepojos Švč. Trejybės bažnyčios vargonų barokinės dalies restauravimo procesas Dr. Girėnas Povilionis (Lietuva). Casparini vargonų vamzdžių metalo tyrimų (2017 m.) ataskaita Kristian Wegscheider (Vokietija). Barokinių vargonų restauravimas ir paveldosaugos gairės XXI amžiuje Moderatorius dr. Balys Vaitkus 13.00-15.00 val. | Pietų pertrauka 15.00-17.00 val. | Diskusijos Lapkričio 10 d., šeštadienis 08.00-20.00 val. | Ekskursija prie Tytuvėnų (Jantzon, 1789) ir Adakavo (Casparini mokykla, 1770-1780) bažnyčių vargonų Lapkričio 11 d., sekmadienis Komunikato pasirašymas. Ekspertų išvykimas Simpoziumo partneriai ir rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus Šventosios Dvasios parapija, VšĮ “Vargonų paveldo centras”.
Vilniaus miesto savivaldybė
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Vilniaus miesto savivaldybė

CASPARINI VARGONAI VILNIAUS ŠV.

DVASIOS BAŽNYČIOJE: KULTŪROS

PAVELDO VERTYBĖS ATKŪRIMO KELIAI

Europos komisija 2018-uosius paskelbė Europos paveldo metais. Šia proga visoje Europoje vyko daug renginių, kuriais siekta žmones iš arčiau supažindinti su kultūros paveldu, paskatinti juo domėtis, jį vertinti ir stiprinti priklausomybės bendrai Europos erdvei jausmą. Nacionalinė vargonininkų asociacija prisijungė prie iniciatyvų ir, siekdama aktualizuoti barokinių vargonų Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje restauravimo procesą, suorganizavo tarptautinį simpoziumą “Casparini vargonai Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje: kultūros paveldo vertybės atkūrimo keliai”. Vilniaus Casparini vargonai (1776) minimi tarp vertingiausių Europoje. Iki mūsų laikų jie išliko beveik nepakitę, nebuvo sugriauti ar suniokoti. Tačiau jų restauravimas, pradėtas 1995 m., nėra baigtas ir šiandien. Simpoziumas vyko 2018 m. lapkričio 8 – 11 dienomis Vilniuje, Tytuvėnuose ir Adakave. Kviestinių ekspertų statusu į renginį atvyko pripažinti vargonų paminklosaugos ir restauravimo specialistai: Mats Arvidsson (”Mats Arvidsson Orgelbyggare AB”, Švedija), Kristian Wegscheider (”Orgelwerkstatt Wegscheider”, Vokietija), Šveicarijos vargonų restauratorė, vargonų meistrų mokyklos Siebenbürgene (Rumunija) įkūrėja Barbara Dutli, Latvijos kultūros ministerijos atestuotas vargonų ekspertas Alvis Melbārdis ir Čekijos kultūros ministerijos atestuotas istorinių vargonų ekspertas Pavel Černý. Simpoziumo metu buvo kruopščiai įvertinta dabartinė Casparini vargonų būklė, išvykose į regionus analizuoti išlikę pavyzdžiai Tytuvėnų ir Adakavo bažnyčiose, remiantis 2000 m. Švedijos specialistų (GOArt) atlikta technine vargonų dokumentacija buvo numatyta tolimesnio vargonų restauravimo koncepcija, aptarta kvalifikuota viso restauravimo proceso eiga ir priežiūra. Apskrito stalo diskusijose dalyvavo LR Kultūros ministerijos, Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros, Vilniaus Šv. Dvasios parapijos, atstovai, Lietuvos vargonininkai ir vargonų meistrai- restauratoriai. Renginio koordinatorius - dr. Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151. Agnės Petruškevičiūtės nuotraukos

SIMPOZIUMO PROGRAMA

Lapkričio 8 d., ketvirtadienis Ekspertų atvykimas. Casparini vargonų apžiūra Lapkričio 9 d., penktadienis, Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios salėje 10.00-13.00 val. | Simpoziumo atidarymas. Pranešimai Mats Arvidsson (Švedija). Casparini vargonų replika Ročesteryje: neišlikusių elementų atkūrimo koncepcija Pavel Černý (Čekija). Baroko laikmečio vargonų išsaugojimas Bohemijos žemėse Barbara Dutli (Šveicarija). Vargonų paveldas ir instrumentų restauravimo galimybės Rumunijos Transilvanijoje Alvis Melbārdis (Latvija). Liepojos Švč. Trejybės bažnyčios vargonų barokinės dalies restauravimo procesas Dr. Girėnas Povilionis (Lietuva). Casparini vargonų vamzdžių metalo tyrimų (2017 m.) ataskaita Kristian Wegscheider (Vokietija). Barokinių vargonų restauravimas ir paveldosaugos gairės XXI amžiuje Moderatorius dr. Balys Vaitkus 13.00-15.00 val. | Pietų pertrauka 15.00-17.00 val. | Diskusijos Lapkričio 10 d., šeštadienis 08.00-20.00 val. | Ekskursija prie Tytuvėnų (Jantzon, 1789) ir Adakavo (Casparini mokykla, 1770-1780) bažnyčių vargonų Lapkričio 11 d., sekmadienis Komunikato pasirašymas. Ekspertų išvykimas Simpoziumo partneriai ir rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus Šventosios Dvasios parapija, VšĮ “Vargonų paveldo centras”.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com