© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

VOX ORGANI CATHEDRALIS: ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ MUZIKA 2019

Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonų 50-mečiui skirtas koncertų ciklas “Vox organi Cathedralis” gruodžio mėn. kviečia klausytis gražiausių vargoninių kūrinių iš viso pasaulio adventinės ir kalėdinės muzikos lobyno! Trumpieji vidudienio koncertai vyks gruodžio 5, 12, 19, 27, 28, 30 ir 31 dienomis (pradžia - 12 val.), sekmadienio rečitalis - gruodžio 29 d., 16 val. Vargonuos Tomas Bakučionis, Pascalis Caldara (Vokietija), Diana Encienė, Indrė Gerikaitė, Robertas Kovácsas (Austrija-Vengrija), Gražina Petrauskaitė, Agnė Petruškevičiūtė ir Dovilė Savickaitė. Įėjimas nemokamas. Dėkojame už Jūsų aukas Vilniaus arkikatedrai ir jos vargonams! Koncertų koordinatorė - Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399.
PLAKATAS PLAKATAS

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios

vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje.

Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų

fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia.

Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat

ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo

specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo

dešimtmečio instrumentai.

2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

VILNIAUS ARKIKATEDROS BAZILIKOS VARGONAI

Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus arkikatedra bazilika, Vilniaus kultūros centras.

PROGRAMA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Vilniaus miesto savivaldybė
Johann Pachelbel (1653-1706) 6 Magnificat fugos: Magnificat quinti toni, P.315 Magnificat sexti toni, P.328 Magnificat sexti toni, P.329 Magnificat septimi toni, P.337 Magnificat octavi toni, P.345 Magnificat octavi toni, P.356 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)  “Mit Ernst, o Menschenkinder”, op. 65 “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, op. 78 “Aus meines Herzens Grunde”, op. 65 Vargonuoja Diana Encienė Diana Encienė baigė fortepijono ir vargonų specialybes (pastarąją prof. Leopoldo Digrio klasėje) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tobulinosi daugelio garsiausių Europos vargonininkų meistriškumo seminaruose. Vargonininkė nuolat koncertuoja Lietuvoje bei kitose Europos šalyse (Lenkijoje, Rumunijoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Estijoje). Rengia solinius vargonų muzikos rečitalius bei įvairius kūrybinius projektus su garsiais Lietuvos atlikėjais - jos koncertiniais partneriais yra buvę Artūras Anusauskas, Aušra Cicėnaitė, Asta Krikščiūnaitė, Judita Leitaitė, Zbignevas Levickis, Regina Maciūtė, Liudas Mikalauskas, Jurga Šeduikytė, Regina Šilinskaitė, Irena Zelenkauskaitė ir daug kitų žinomų muzikų. Atlikėja taip pat yra dariusi įrašų Lietuvos Radijui. Jos repertuaras aprėpia įvairių epochų muziką. Šiuo metu D.Encienė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2017 m. ji yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Gruodžio 5 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

renginio trukmė - 25 min.
Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 659 Charles Tournemire (1870-1939) III: Dimanche de l’Avent (iš Noël op. 55 No. 1, “L‘Orgue mystique”) Dietrich Buxtehude (1637-1707) “Nun komm, der Heiden Heiland”, BuxWV 211 Johann Sebastian Bach “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 661 Vargonuoja Gražina Petrauskaitė Gražina Petrauskaitė baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur baigė bakalauro ir magistro studijas Vargonų ir klavesino katedroje (dėst. J.Barkauskaitė). Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai A.Rössler, J.Laukvik, L.Lohmann, M.Philips ir kt., dalyvavo tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999). G.Petrauskaitė koncertuoja solo ir su įvairiais atlikėjais bei kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje „Druskininkų vasara su Čiurlioniu“, R.Lymano festivalyje Rokiškyje, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje, M.Mažvydo festivalyje Tauragėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Arkikatedroje. Tarp nuolatinių jos kūrybinių partnerių - dainininkės Jūratė Vizbaraitė, Vega Maščinskaitė, Jonė Babelytė ir kt. Gražina Petrauskaitė dirba pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, yra Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. Nuo 2017 m. G.Petrauskaitė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Gruodžio 12 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

renginio trukmė - 25 min.
Nicolas de Grigny (1672-1703) “A Solis Ortus cardine” Johann Pachelbel (1653-1706) “Nun komm, der Heiden Heiland” Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712) “Nun komm, der Heiden Heiland” Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 599 “Gott, durch deine Güte” (“Gottes Sohn ist kommen”), BWV 600 “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, BWV 645 “Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn”, BWV 601 Vargonuoja Tomas Bakučionis Tomas Bakučionis mokėsi M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje ir J.Tallat- Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – Vilniaus konservatorija), 1983–1990 m. studijavo fortepijoną (prof. K.Grybausko klasė) ir vargonus (prof. L.Digrio klasė ) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 1986–1992 m. dirbo koncertmeisteriu Lietuvos muzikos akademijoje, 1990–1991 m. stažavo prof. J.Andrejevo kamerinio ansamblio klasėje, 1992–1994 m. vargonus ir klavesiną studijavo Štutgarto aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje pas prof. dr. Ludgerį Lohmanną ir prof. Joną Laukviką. Studijas baigė 1994 m., įgijo klavesino specialybės meno magistro diplomą. Aktyviai koncertavo Lietuvoje kaip solistas ir su ansambliu “Atrium”. T.Bakučionis dirba pedagoginį darbą Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje ir administracinį darbą Trakų meno mokykloje. Kaip muzikos kritikas ir kultūros apžvalgininkas rašo žurnaluose ir dienraščiuose “Muzikos barai”, “Lietuvos rytas”, “7 meno dienos”, “Veidas” ir kt. Dalyvauja visuomeninėje politinėje veikloje. 2007 m. įgijo teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete. Buvo Lietuvos jaunųjų muzikų asociacijos valdybos narys, Lietuvos vargonininkų bendrijos valdybos narys. Yra ilgametis Lietuvos muzikų sąjungos narys. Nuo 2017 m. - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys.

Gruodžio 19 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

renginio trukmė - 25 min.
Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Jauchzet frohlocket” iš “Kalėdų oratorijos”, BWV 248 Concerto in G Major (pagal princą Johanną Ernstą), BWV 592 Johann Pachelbel (1653-1706) “Wie schön leuchtet der Morgenstern” Johann Heinrich Buttstett (1666-1727) “Wie schön leuchtet der Morgenstern” Vargonuoja Dovilė Savickaitė Dovilė Savickaitė 1996-2002 m. studijavo vargonus prof. L.Digrio klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2001-ųjų studijas tęsė profesoriaus Chr.Krummacher klasėje Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija). Ten ji įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 metais D.Savickaitė baigė prof. Jacques van Oortmerssen vargonų klasės magistrantūrą Olandijoje, Amsterdamo konservatorijoje. Ji dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių M.Radulescu, M.Schmeding, W.Zerer, L.Robiliard, E.M.Belotti, P. van Dijk ir kt. meistriškumo kursuose. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu D.Savickaitė vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Ji aktyviai koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Gruodžio 27 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

renginio trukmė - 25 min.
Mark Blatchly (*1960) 3 Versets on “Away in a manger” Gordon Phillip (1906-1991) Prelude on “O little town of Bethlehem” Gerre Hancock (*1934) Fanfare on “Joy to the world” David Willcocks (*1919) Postlude on “Hark the Herald Angels sing” Richard Purvis (*1915) Prelude on “What child is this” Vargonuoja Indrė Gerikaitė Indrė Gerikaitė groti vargonais pradėjo būdama 15-os, besimokydama M.K.Čiurlionio menų mokykloje, vėliau vargonus studijavo Vilniaus konservatorijoje, prof. L.Digrio klasėje. Nuo 2000-ųjų studijavo vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2007 metais įgydama magistro diplomą. I.Gerikaitė dalyvavo profesorių L.Lohmann, G.Bovet ir kt. meistriškumo kursuose. 2004 m. I.Gerikaitė tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso III premijos laureate. 2008 m. II-jame Jono Žuko vargonininkų konkurse pelnė II-ąją premiją ir specialųjį Latvijos vargonininkų gildijos prizą. 2010-aisiais tapo III-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso II-os premijos laureate. Dešimt metų I.Gerikaitė dirbo Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininke ir choro vadove; nuo 2015-ųjų ji vargonuoja Pilaitės Šv. Juozapo parapijoje Vilniuje, vadovauja bažnyčios chorui. Solo, taip pat su įvairiais solistais ir chorais ji koncertavo Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
renginio trukmė - 25 min.

Gruodžio 28 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Gruodžio 29 d. 16 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Louis Claude Daquin (1694-1772) Noël I, d minor Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Pastorella”, BWV 590 “Vom Himmel hoch, da komm ich her”, BWV 738 Max Reger (1873-1916) “Vom Himmel hoch, da komm ich her”, op. 67/40 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) “Wie schön leucht’ uns der Morgenstern”, op. 65/44 “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’”, op. 65/23 Robert Kovács (*1976) Improvizacijos Louis Vierne (1870-1937) Finale (iš Symphonie No.1, op. 14) Vargonuoja Robert Kovács (Vengrija-Austrija) Robertas Kovácsas gimė Vengrijoje, groti fortepijonu pradėjo būdamas penkerių, o vargonais – nuo 12 metų. Studijavo Budapešto konservatorijoje ir Vienos Muzikos ir vaizduojamųjų menų universitete (H. Haselböcko ir P. Planyavskio klasėse). Su pagyrimu baigė Bažnytinės muzikos ir vargonų specialybes. R.Kovácsas yra keleto reikšmingų vargoninės improvizacijos konkursų laureatas: 1998 m. A.Heillerio konkurse (Viena, Austrija) jis užėmė II vietą, 2006 m. laimėjo I prizą Haarlemo (Olandija) improvizacijos konkurse, 2008 m. buvo apdovanotas I-uoju ir Publikos prizu Schläglio (Austrija) improvizacijos konkurse. Kaip vargonininkas ilgą laiką dirbo Vienos Šv. Stepono katedroje ir Augustijonų bažnyčioje. Būdamas Vienos Choralo mokyklos nariu nuolat giliai domisi grigališkuoju giedojimu. 2004–2006 m. dirbo Šv. Florijono vienuolyno (žymaus tuo, kad jame kadaise dirbo ir kompozitorius A.Bruckneris) vargonininku, o 2009–2015 m. buvo Eisenstadto (Austrija) katedros vargonininku. Kurį laiką dėstė liturginį vargonavimą ir improvizaciją Vienos vyskupijos vargonininkams. Įvairiapusė R.Kovácso koncertinė veikla toli peržengė senųjų Europos valstybių sienas, siekdama Izraelį, Japoniją ir JAV. Jis yra nuolatinis Vienos Filharmonijos, Vienos simfoninio orkestro, Vienos Radijo simfoninio orkestro koncertų partneris, taip pat bendradarbiauja su chorais (Wiener Singverein, Wiener Kammerchor, Arnold Schoenberg Chor) ir solistais. Nuo 2020 metų jis paskirtas Vienos Aukštutinių rūmų koplyčios (Hofburgkapelle) vargonininku.
renginio trukmė - 1 val.
César Franck (1822-1890) Pastorale, op.19 Charles Tournemire (1870-1939) II: Molto Adagio (iš Noël op. 55 No. 3, “L‘Orgue mystique”) Charles-Marie Widor (1844-1937) Allegro (iš “Symphonie Gothique”, op. 70) Vargonuoja Pascal Caldara (Vokietija) Prancūzų-vokiečių kilmės vargonininkas Pascalis Caldara gimė Pietvakarių Vokietijoje, Saarlouis mieste. Įgijęs bažnytinės muzikos bakalauro laipsnį Rėgensburgo bažnytinės muzikos ir muzikos pedagogikos aukštojoje mokykloje, vargonų specialybę studijavo Miuncheno Muzikos ir teatro aukštojoje mokykloje (prof. Harald Feller kl.), o vėliau – Brėmeno Menų Universitete, pas žymų vargonininką, pedagogą ir kompozitorių Hans-Ola Ericssoną. Studijų metais dirbo vargonininku Dedesdorfe, kur jo dispozicijoje buvo istoriniai žymaus šiaurės baroko meistro Arpo Schnitgerio 1698 m. statyti vargonai. Kartu su akademinėmis studijomis savo muzikines ir artistines žinias P.Caldara gilino vargonininkų Marie-Claire Alain, Almut Rössler, Olivier Latry, Franz Lehrndorfer, Ludger Lohmann, Peter Planyavsky ir Harald Vogel vedamuose meistriškumo kursuose. Vargonininkas yra koncertavęs Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Vengrijoje, Švedijoje ir Lenkijoje, griežė keliose šiuolaikinių vargonų muzikos autorių kūrinių premjerose: World EXPO 2000 Hanoveryje, Art Biennale Documenta X  Kaselyje, Brėmeno Katedroje. Šiuo metu P.Caldara yra Miuncheno Šv. Gabrieliaus katalikų bažnyčios vargonininkas ir chorų vadovas.
renginio trukmė - 25 min.

Gruodžio 30 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Eugène Gigout (1844-1925) “Rhapsodie sur des Noëls” Marcel Dupré (1886-1971) “Variations sur un Noël” Pierre Cochereau (1924-1984) Sortie sur “Adeste fideles” Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Agnė Petruškevičiūtė vargonų bakalauro ir magistro laipsnius įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2006 m. stažavosi Olandijoje, Groningeno   konservatorijoje, prof. T.Jellema vargonų ir prof. J.Hofmann klavesino klasėse. Vargonininkė dalyvavo žymiausių Europos profesorių meistriškumo kursuose. 2005 m. A.Petruškevičiūtė pelnė III-ąją premiją J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurse (Vilnius), 2012 m. ji tapo IV-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso III premijos laureate. Nuo 2011 m. A.Petruškevičiūtė yra Vilniaus arkikatedros bazilikos, nuo  2015-ųjų - Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčios vargonininkė. 2017 m. ji vargonavo pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos Mišiose Vilniaus arkikatedroje, 2018 m. grojo Popiežiaus Pranciškaus aukojamų Mišių Kauno Santakoje metu. Kaip solistė ir su įvairiais kolektyvais ji koncertavo Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Nuo 2017 m. A.Petruškevičiūtė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė, nuo 2018-ųjų - Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų vadovė.
renginio trukmė - 25 min.

Gruodžio 31 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

PROGRAMA

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje. Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia. Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo dešimtmečio instrumentai. 2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

VOX ORGANI CATHEDRALIS:

ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ MUZIKA 2019

Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonų 50-mečiui skirtas koncertų ciklas “Vox organi Cathedralis” gruodžio mėn. kviečia klausytis gražiausių vargoninių kūrinių iš viso pasaulio adventinės ir kalėdinės muzikos lobyno! Trumpieji vidudienio koncertai vyks gruodžio 5, 12, 19, 27, 28, 30 ir 31 dienomis (pradžia - 12 val.), sekmadienio rečitalis - gruodžio 29 d., 16 val. Vargonuos Tomas Bakučionis, Pascalis Caldara (Vokietija), Diana Encienė, Indrė Gerikaitė, Robertas Kovácsas (Austrija-Vengrija), Gražina Petrauskaitė, Agnė Petruškevičiūtė ir Dovilė Savickaitė. Įėjimas nemokamas. Dėkojame už Jūsų aukas Vilniaus arkikatedrai ir jos vargonams! Koncertų koordinatorė - Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399.
PLAKATAS PLAKATAS
Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus arkikatedra bazilika, Vilniaus kultūros centras.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Vilniaus miesto savivaldybė

Gruodžio 5 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Diana Encienė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Johann Pachelbel (1653-1706) 6 Magnificat fugos: Magnificat quinti toni, P.315 Magnificat sexti toni, P.328 Magnificat sexti toni, P.329 Magnificat septimi toni, P.337 Magnificat octavi toni, P.345 Magnificat octavi toni, P.356 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933)  “Mit Ernst, o Menschenkinder”, op. 65 “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, op. 78 “Aus meines Herzens Grunde”, op. 65
renginio trukmė - 25 min.

Gruodžio 12 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Gražina Petrauskaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 659 Charles Tournemire (1870-1939) III: Dimanche de l’Avent (iš Noël op. 55 No. 1, “L‘Orgue mystique”) Dietrich Buxtehude (1637-1707) “Nun komm, der Heiden Heiland”, BuxWV 211 Johann Sebastian Bach “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 661
renginio trukmė - 25 min.

Gruodžio 19 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Tomas Bakučionis
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Nicolas de Grigny (1672-1703) “A Solis Ortus cardine” Johann Pachelbel (1653-1706) “Nun komm, der Heiden Heiland” Friedrich Wilhelm Zachow (1663-1712) “Nun komm, der Heiden Heiland” Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 599 “Gott, durch deine Güte” (“Gottes Sohn ist kommen”),BWV 600 “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, BWV 645 “Herr Christ, der ein’ge Gottes Sohn”, BWV 601
renginio trukmė - 25 min.

Gruodžio 27 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Dovilė Savickaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Jauchzet frohlocket” iš “Kalėdų oratorijos”, BWV 248 Concerto in G Major (pagal princą Johanną Ernstą), BWV 592 Johann Pachelbel (1653-1706) “Wie schön leuchtet der Morgenstern” Johann Heinrich Buttstett (1666-1727) “Wie schön leuchtet der Morgenstern”
renginio trukmė - 25 min.

Gruodžio 28 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Indrė Gerikaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Mark Blatchly (*1960) 3 Versets on “Away in a manger” Gordon Phillip (1906-1991) Prelude on “O little town of Bethlehem” Gerre Hancock (*1934) Fanfare on “Joy to the world” David Willcocks (*1919) Postlude on “Hark the Herald Angels sing” Richard Purvis (*1915) Prelude on “What child is this”
renginio trukmė - 25 min.

Gruodžio 29 d. 16 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Robert Kovács (Vengrija-Austrija)
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Louis Claude Daquin (1694-1772) Noël I, d minor Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Pastorella”, BWV 590 “Vom Himmel hoch, da komm ich her”, BWV 738 Max Reger (1873-1916) “Vom Himmel hoch, da komm ich her”, op. 67/40 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) “Wie schön leucht’ uns der Morgenstern”, op. 65/44 “Allein Gott in der Höh’ sei Ehr’”, op. 65/23 Robert Kovács (*1976) Improvizacijos Louis Vierne (1870-1937) Finale (iš Symphonie No.1, op. 14)
renginio trukmė - 1 val.

Gruodžio 30 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Pascal Caldara (Vokietija)
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
César Franck (1822-1890) Pastorale, op.19 Charles Tournemire (1870-1939) II: Molto Adagio (iš Noël op. 55 No. 3, “L‘Orgue mystique”) Charles-Marie Widor (1844-1937) Allegro (iš “Symphonie Gothique”, op. 70)
renginio trukmė - 25 min.

Gruodžio 31 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Eugène Gigout (1844-1925) “Rhapsodie sur des Noëls” Marcel Dupré (1886-1971) “Variations sur un Noël” Pierre Cochereau (1924-1984) Sortie sur “Adeste fideles”
renginio trukmė - 25 min.