Diana Encienė studijavo vargonus (prof. L.Digrio klasė) ir fortepijoną (doc. R.Kontrimo klasė) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kurią baigė 1988 metais. Po studijų tobulinosi žymių Europos vargonininkų A.Rössler, N.Danby, L.Rogg, L.Krämer, Chr.Bossert, Zs.Szathmáry, M.Sander ir kt. meistriškumo kursuose. Vargonininkė ne tik reguliariai koncertuoja Lietuvoje, bet ir yra gastroliavusi Lenkijoje, Rusijoje, Rumunijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje ir Estijoje. Ji taip pat bendradarbiauja su garsiomis Lietuvos vokalistėmis (Regina Šilinskaite, Judita Leitaite, Regina Maciūte, Gintare Skeryte, Skaidra Jančaite, Aušra Cicėnaite ir kt.) bei keliais Vokietijos chorais. Dianos Encienės repertuare - įvairių epochų muzika. Ji yra įrašiusi muzikos Lietuvos radijui. Šiuo metu Diana Encienė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vilimas Norkūnas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje mokėsi smuiko, vėliau - dirigavimo ir vargonų specialybių. 1999- 2002 m. jis studijavo chorvedybą bei vargonus LMTA (vargonus - prof. L.Digrio kl.), o 2002-2007 m. - vargonų ir sakralinės muzikos specialybes Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” (prof. H.Metzger kl). 2011 m. V.Norkūnas Graco menų universitete įgijo sakralinės muzikos magistro laipsnį (prof. U.Walther vargonų klasėje), o 2012 m. - chorinio dirigavimo magistro laipsnį (prof. J.Prinz klasėje). 2014 m. baigė klavesino specialybę prof. M.Hell klasėje. V.Norkūnas dalyvavo žymių vargonų profesorių meistriškumo kursuose. 2006 m. I-ajame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse V.Norkūnas laimėjo I-ąją premiją. Jis intensyviai koncertuoja su įvairiais kolektyvais Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2015-ųjų yra Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkas, nuo 2016 m. - festivalio “Baroko pavasaris” Biržuose meno vadovas. 2015-2017 m. dirbo LDK Valdovų rūmų edukatoriumi. Nuo 2017-ųjų - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys.
Agnė Petruškevičiūtė vargonų bakalauro ir magistro laipsnius įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2006 m. stažavosi Olandijoje, Groningeno (Šiaurės Nyderlandų) konservatorijoje, prof. T.Jellema (vargonų) ir prof. J.Hofmann (klavesino) klasėse. Vargonininkė dalyvavo profesorių H.Vogel, W.Zerer, H.Metzger, J.Serafin, J.Gembalski, P.Dirksen, A.Rössler, M.Sander, L.Lohmann, H.M.Corrinth, L.Ghielmi, H.-O.Ericsson ir kt. meistriškumo kursuose. 2005 m. A.Petruškevičiūtė pelnė III-ąją premiją J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurse (Vilnius), 2012 m. ji tapo IV-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso III premijos laureate. A.Petruškevičiūtė yra dirbusi vargonininke ir chorų vadove Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Vilniaus Šv. Onos ir Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčiose. Nuo 2011 m. ji vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kartu su grigališkuoju choru “Schola Gregoriana Vilnensis”, nuo 2015-ųjų yra Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčios vargonininkė. Kaip solistė ir su įvairiais kolektyvais koncertavo Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Nuo 2017 m. A.Petruškevičiūtė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

PROGRAMA

Birželis / Liepa / Rugpjūtis

Birželio 7 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 14 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui dr. Jonui Basanavičiui Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Fuga-choralas a-moll, VL 227 František Musil (1852-1908) Sonata Solemnis: Allegro - Canone. Andante - Fuga. Energico Vargonuoja Indrė Gerikaitė
      Gedulo ir vilties diena. Programa dedikuojama signatarams-tremtiniams: Kazimierui Bizauskui, Pranui Dovydaičiui, Petrui Klimui, Donatui Malinauskui, kun. Vladui Mironui ir Aleksandrui Stulginskiui Charles Tournemire (1870-1939) “Pater, dimitte illis” (iš “Sept Chorals-Poèmes”, op. 67) Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Agitato Onutė Narbutaitė (g. 1956) “Ėjimas į tylą” Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė

VOX ORGANI CATHEDRALIS 2018

“Vox organi Cathedralis” (liet. - Katedros vargonų balsas) - trumpi dieniniai vargonų muzikos koncertai - mažieji rečitaliai - Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 2018 m. koncertai dedikuojami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kviečiant prisiminti ir pagerbti Nepriklausomybės akto signatarus. Koncertų programose skambės lietuvių, latvių, estų, lenkų, italų, prancūzų, čekų, šveicarų, vokiečių ir JAV kompozitorių vargonų muzikos kūriniai, atliepiantys signatarų asmenybes, gyventą laikmetį, šalis, kuriose jie gimė, studijavo, dirbo, atliko diplomatinę misiją, gyveno emigracijoje.     20-25 min. trukmės vidudienio koncertai vyks 2018 m. birželio 7 - rugpjūčio 30 d., ketvirtadieniais, pradžia - 12 val. Vargonuos Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariai: Tomas Bakučionis, Diana Encienė, Indrė Gerikaitė, Paulius Grigonis, Jurgita Kazakevičiūtė, Vilimas Norkūnas, Gražina Petrauskaitė, Agnė Petruškevičiūtė, Eglė Rudokaitė, Dovilė Savickaitė, Audra Telksnytė ir Balys Vaitkus. Įėjimas nemokamas. Dėkojame už Jūsų aukas Vilniaus arkikatedrai ir jos vargonams! Koncertų koordinatorė - Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399.
PLAKATAS PLAKATAS SKRAJUTĖ SKRAJUTĖ
Indrė Gerikaitė groti vargonais pradėjo būdama 15-os, besimokydama M.K.Čiurlionio menų mokykloje, vėliau vargonus studijavo Vilniaus konservatorijoje, prof. L.Digrio klasėje. Nuo 2000-ųjų studijas tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2007 metais įgydama magistro diplomą. I.Gerikaitė dalyvavo profesorių L.Lohmann, G.Bovet ir kt. meistriškumo kursuose. 2004 m. I.Gerikaitė tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso III premijos laureate. 2008 m. II-jame Jono Žuko vargonininkų konkurse pelnė II-ąją premiją ir specialųjį Latvijos vargonininkų gildijos prizą. 2010-aisiais tapo III-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso II-os premijos laureate. Dešimt metų I.Gerikaitė dirbo Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininke ir choro vadove; nuo 2015-ųjų ji vargonuoja Pilaitės Šv. Juozapo parapijoje Vilniuje, vadovauja bažnyčios chorui. Solo, taip pat su įvairiais solistais ir chorais ji koncertavo Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
      Programa dedikuojama signatarui Jonui Vailokaičiui Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Preliudas ir fuga a-moll Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 6 E-dur | Fugetė fis-moll Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Kanonas c-moll, VL 216 | Kanonas As-dur, VL 132 | Fuga Es-dur, VL 220 Felix Mendelssohn (1809-1847) Preliudas Nr. 1 c-moll, op. 37 | Andante assai espressivo Es-dur, op. 82 Max Reger (1873-1916) Choralinis preliudas “Jauchz, Erd, und Himmel, juble”, op. 67 Nr. 15 Vargonuoja Vilimas Norkūnas

Birželio 28 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 21 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Jonui Vileišiui Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Styginių kvartetas c-moll: II-III d. (vargonams pritaikė D.Encienė), Fuga e-moll, VL 226 Henry Morton Dunham (1853-1929) Toccata B-dur, op. 24 Nr. 6, Gloria in Excelsis Deo, op. 24 Nr. 9 Vargonuoja Diana Encienė

Liepos 5 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Jurgiui Šauliui Marco Enrico Bossi (1861-1925) Entree pontificale, op. 104, Nr. 1 Otto Barblan (1860-1943) Lento, op. 21 | Andante maestoso, op. 5 Max Reger (1873-1916) Benedictus, op. 59 M.E.Bossi Scherzo, op. 49 Nr. 2 Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė
Jurgita Kazakevičiūtė 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vargonų bakalauro studijas, 2002 m. įgijo vargonų magistro laipsnį (prof. V.Survilaitės klasė). 2001-2003 m. studijavo Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” pas prof. H.Metzgerį. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. J.Kazakevičiūtė dalyvavo vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos, Austrijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Ji dirbo vargonininke Zalcburgo Šv. Vitalio bažnyčioje, Vilniaus Palaimintojo J.Matulaičio bažnyčioje, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo 2008 m. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja: dėsto vargonus ir bendrąjį fortepijoną. Nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė.

Liepos 12 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Saliamonui Banaičiui Camille Saint-Saëns (1835-1921) Fantaisie Es-dur Anonimas Septynios pjesės iš “XVI a. Vilniaus tabulatūros” Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Iš ciklo “Katedros langai” (“Cathedral windows”, op. 106): III. Resonet in laudibus, VI. Lauda Sion Vargonuoja Eglė Rudokaitė 
Tomas Bakučionis mokėsi M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje ir J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – Vilniaus konservatorija), 1983–1990 m. studijavo fortepijoną (prof. K.Grybausko klasė) ir vargonus (prof. L.Digrio klasė ) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 1986–1992 m. dirbo koncertmeisteriu Lietuvos muzikos akademijoje, 1990–1991 m. stažavo prof. J.Andrejevo kamerinio ansamblio klasėje, 1992–1994 m. vargonus ir klavesiną studijavo Štutgarto aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje pas prof. dr. Ludgerį Lohmanną ir prof. Joną Laukviką. Studijas baigė 1994 m., įgijo klavesino specialybės meno magistro diplomą. Aktyviai koncertavo Lietuvoje kaip solistas ir su ansambliu “Atrium”. T.Bakučionis dirba pedagoginį darbą Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje ir administracinį darbą Trakų meno mokykloje. Kaip muzikos kritikas ir kultūros apžvalgininkas rašo žurnaluose ir dienraščiuose “Muzikos barai”, “Lietuvos rytas”, “7 meno dienos”, “Veidas” ir kt. Dalyvauja visuomeninėje politinėje veikloje. 2007 m. įgijo teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete. Buvo Lietuvos jaunųjų muzikų asociacijos valdybos narys, Lietuvos vargonininkų bendrijos valdybos narys. Yra ilgametis Lietuvos muzikų sąjungos narys. Nuo 2017 m. - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys.

Liepos 19 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Steponui Kairiui Juozas Naujalis (1869-1934) “Svajonė” (S.Sapiegos transkripcija vargonams), Preliudas Nr. 1 C-dur | Preliudas Nr. 2 G-dur “Marija, būk pagarbinta” Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Kanonas d-moll, VL 127 | Kanonas As-dur, VL 132 Horatio Parker (1863-1919) Marcia religiosa (iš “Three Compositions for Organ”) Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) “Unter dem gestirnten Himmel”, op. 108 Vargonuoja Tomas Bakučionis

Rugpjūčio 2 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Petrui Klimui Jehan Alain (1911-1940) “Litanies”, JA 119 Juozas Naujalis (1869-1934) “Malda” Vytautas Bacevičius (1905-1970) “Legierezza” Louis Vierne (1870-1937) Finale (iš Symphonie No.1, op. 14) Vargonuoja Balys Vaitkus
Agnė Petruškevičiūtė vargonų bakalauro ir magistro laipsnius įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2006 m. stažavosi Olandijoje, Groningeno (Šiaurės Nyderlandų) konservatorijoje, prof. T.Jellema (vargonų) ir prof. J.Hofmann (klavesino) klasėse. Vargonininkė dalyvavo profesorių H.Vogel, W.Zerer, H.Metzger, J.Serafin, J.Gembalski, P.Dirksen, A.Rössler, M.Sander, L.Lohmann, H.M.Corrinth, L.Ghielmi, H.-O.Ericsson ir kt. meistriškumo kursuose. 2005 m. A.Petruškevičiūtė pelnė III-ąją premiją J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurse (Vilnius), 2012 m. ji tapo IV-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso III premijos laureate. A.Petruškevičiūtė yra dirbusi vargonininke ir chorų vadove Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Vilniaus Šv. Onos ir Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčiose. Nuo 2011 m. ji vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kartu su grigališkuoju choru “Schola Gregoriana Vilnensis”, nuo 2015-ųjų yra Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčios vargonininkė. Kaip solistė ir su įvairiais kolektyvais koncertavo Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Nuo 2017 m. A.Petruškevičiūtė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė.

Rugpjūčio 9 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarams-prezidentams Aleksandrui Stulginskiui ir Antanui Smetonai Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Introdukcija ir dvitemė fuga Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) “Marios” (iš ciklo “Mažieji peizažai”, VL 317 B), Simbolinio garsaeilio preliudas d-moll, VL 256 Max Reger (1873-1916) Introduktion und Passacaglia d-moll Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė
Eglė Rudokaitė 2017 metais baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono specialybę (mok. Sonatos Mikulės klasė). Nuo 2013-ųjų lankė vargonų fakultatyvo pamokas pas mokytoją dr. Vidą Pinkevičių. Nuo 2017 studijuoja LMTA, lekt. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasėje. Kaip pianistė tobulinosi Andriaus Žlabio, Petro Geniušo, Mūzos Rubackytės ir kituose meistriškumo kursuose. Be to, dalyvavo įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose pianistų konkursuose: 2016 m. J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurse Vilniuje pelnė I premiją ir laureatės diplomą. E.Rudokaitė sudalyvavo ir keliuose vargonininkų konkursuose: 2016 m. “Jaunojo vargonininko” konkurse Kaune pelnė laureatės vardą; tais pačiais metais vykusiame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse tapo antrosios premijos laureate. Jaunoji vargonininkė koncertavo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero, Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, Vilniaus Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) ir Šv. Jonų bažnyčiose, Pilaitės Šv. Juozapo koplyčioje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Bažnytinio paveldo muziejuje. 2014 m. ji pradėjo vargonuoti bažnyčiose, o šiuo metu yra nuolatinė Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios vargonininkė. 2017 m. įstojo į Nacionalinę vargonininkų asociaciją. Dalyvavo prof. Pieterio van Dijko bei prof. Mario Perestegi meistriškumo kursuose.

Rugpjūčio 16 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarams-dvarininkams: Donatui Malinauskui, Stanislovui Narutavičiui ir Jonui Smilgevičiui Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Postliudas giesmės “Twoja cześć, chwała” tema Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 3 G-dur | Preliudas Nr. 6 E-dur Feliks Nowowiejski (1877-1946) Preludium na temat “Kyrie de Orbis factor”, op. 9 Nr. 3 Ādams Ore (1855-1927) Konzertsatz d-moll, op. 36 Nr. 1 Vargonuoja Paulius Grigonis
Audra Telksnytė mokėsi M.K.Čiurlionio menų mokyklos fortepijono klasėje (mokytojos E.Miklaševskaja ir L.Drąsutienė). 1985 m. ji baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. V.Vitaitės fortepijono, 1987 m. - prof. L.Digrio vargonų klases. Tobulinosi vargonų meistriškumo kursuose Čekijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių L.Lohmann, D.Titterington, L.Rogg, L.Ghielmi ir kt. meistriškumo kursuose. 1988 m. A.Telksnytė tapo tarptautinio vargonininkų konkurso Kijeve (Ukraina) laureate. Vargonininkė bendradarbiauja su Lietuvos solistais (J.Gedmintaite, S.Jančaite, V.Pigagaite, S.Šeryte, G.Zeicaite ir kt.), “Baroko duetu”, chorais “Jauna muzika”, “Liepos”, “Schola Gregoriana Vilnensis” ir kt., dalyvauja festivaliuose. 2007 m. A.Telksnytė buvo J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurso Vilniuje, 2008 ir 2010 m. - Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurso Marijampolėje žiuri nare. Ji dėsto vargonus Vilniaus B.Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Rugpjūčio 23 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Juodojo kaspino diena. Programa dedikuojama signatarui Mykolui Biržiškai Johannes Brahms (1833-1897) Preludium und fuge g-moll, WoO 10 Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 4 D-dur | Preliudas Nr. 12 As-dur George Elbridge Whiting (1840-1923) Requiem G-dur, op. 57 Nr. 1, Toccatina C-dur, op. 57 Nr. 6 Vargonuoja Audra Telksnytė
Dovilė Savickaitė 1996-2002 m. studijavo vargonus prof. L.Digrio klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2001-ųjų studijas tęsė profesoriaus Chr.Krummacher klasėje Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija). Ten ji įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 metais D.Savickaitė baigė prof. Jacques van Oortmersen vargonų klasės magistrantūrą Olandijoje, Amsterdamo konservatorijoje. Ji dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių M.Radulescu, M.Schmeding, W.Zerer, L.Robilliard, E.M.Belotti, P. van Dijk ir kt. meistriškumo kursuose. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu D.Savickaitė vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Ji aktyviai koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Rugpjūčio 30 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarams-kunigams: Vladui Mironui, Alfonsui Petruliui, Justinui Staugaičiui ir Kazimierui Šauliui Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Fuga “Kyrie de Angelis” tema | Fuga giesmės “Pulkim ant kelių” tema Antoni Chlondowski (1884-1962) Preludium G-dur, Nr. 9 Feliks Nowowiejski (1877-1946) Epilog (iš III Symfonia organowa “Lourdes”, op. 45) Hans Huber (1852-1921) Allegro vivace e energico (iš “Phantasie nach Worten der Heiligen Schrift”) Vargonuoja Dovilė Savickaitė

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios

vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje.

Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų

fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia.

Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat

ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo

specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo

dešimtmečio instrumentai.

2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA
Gražina Petrauskaitė baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur baigė bakalauro ir magistro studijas Vargonų ir klavesino katedroje (dėst. J.Barkauskaitė). Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai A.Rössler, J.Laukvik, L.Lohmann, M.Philips ir kt., dalyvavo tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999). G.Petrauskaitė koncertuoja solo ir su įvairiais atlikėjais bei kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje „Druskininkų vasara su Čiurlioniu“, R.Lymano festivalyje Rokiškyje, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje, M.Mažvydo festivalyje Tauragėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Arkikatedroje. Tarp nuolatinių jos kūrybinių partnerių - dainininkės Jūratė Vizbaraitė, Vega Maščinskaitė, Jonė Babelytė ir kt. Gražina Petrauskaitė dirba pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, yra Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. Nuo 2017 m. G.Petrauskaitė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Liepos 26 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Jokūbui Šernui Dietrich Buxtehude (1637-1707) Preludium fis-moll, BuxWV 146 Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasie und Fuge g-moll, BWV 542 Peeter Süda (1883-1920) Preludium g-moll Vargonuoja Gražina Petrauskaitė
Balys Vaitkus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė fortepijono (prof. M.Azizbekovos klasė) ir vargonų (prof. L.Digrio klasė) specialybes (1985), 1994 m. – vargonų aspirantūrą Liubeko aukštojoje muzikos mokykloje (prof. M.Haselböcko klasė). Stažavosi Prahos menų akademijoje, “Académie de Sablé”, Hagos Karališkojoje konservatorijoje, Leipcigo universiteto Muzikologijos institute. 2015 m. LMTA apgynė meno daktaro laipsnį (doktorantūros studijų vadovės – prof. G.Lukšaitė-Mrázková ir prof. hab. dr. G.Daunoravičienė). B.Vaitkus – tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų Latvijoje (1984), Čekijoje (1989), Vokietijoje (1993) ir Lietuvoje (Tarptautinis M.K.Čiurlionio vargonininkų konkursas Vilniuje, 1995) laureatas bei prizininkas. Nuo 1989 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Vedė meistriškumo kursus Krokuvos, Prahos, Rygos, Veimaro, Liublianos aukštosiose muzikos mokyklose. Koncertuoja kaip solistas – vargonininkas ir klavesinininkas, taip pat su Lietuvos ir užsienio kameriniais bei simfoniniais orkestrais, chorais. Dalyvavo įrašant kelias kompaktines plokšteles, tarp kurių – CD “Žymieji Baltijos šalių vargonai” (1995) ir “Lietuvos istoriniai vargonai” (2008, 2015, 2017). Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos pirmininkas.
Paulius Grigonis muzikinį kelią pradėjo Kauno berniukų ir jaunuolių chorinio dainavimo mokykloje “Varpelis”. 2004 m. Vilniaus universitete įgijo teisės magistro laipsnį. 2006-aisiais pradėjo privačias vargonų pamokas pas dr. Vidą Pinkevičių, 2007 m. tapo Vilniaus Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčios vargonininku. Tais pačiais metais drauge su dr. V.Pinkevičiumi ir dr. A.Motūzaite- Pinkevičiene įsteigė Nacionalinę vargonininkų asociaciją ir tapo jos viceprezidentu, vedė edukacines vargonų demonstracijas “Pažinkite instrumentų karalių” daugelyje Lietuvos bažnyčių. 2008 m. II-ajame Jono Žuko vargonininkų konkurse P.Grigonis pelnė III premiją. Jis dalyvavo prof. L.Ghielmi (2013 m., Vilnius), prof. S.-V.Cauchefer-Choplin (2014 m., Paryžius), prof. M.Sirmais (2015 m., Kaunas), J.C.Asensio (2016 m., Marijampolė) ir kt. meistriškumo kursuose vargonininkams ir bažnyčių muzikams. Nuo 2014 m. P.Grigonis vargonuoja Vilniaus Šv. Juozapo parapijoje, vadovauja dviems parapijos vokaliniams ansambliams. Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narys bei iždininkas ir Amerikos vargonininkų gildijos (American Guild of Organists / AGO) narys.
Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Vilniaus miesto savivaldybė
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

PROGRAMA

Birželis / Liepa / Rugpjūtis

Birželio 7 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 14 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 21 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 28 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Gedulo ir vilties diena. Programa dedikuojama signatarams-tremtiniams: Kazimierui Bizauskui, Pranui Dovydaičiui, Petrui Klimui, Donatui Malinauskui, kun. Vladui Mironui ir Aleksandrui Stulginskiui Charles Tournemire (1870-1939) “Pater, dimitte illis” (iš “Sept Chorals-Poèmes”, op. 67) Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Agitato Onutė Narbutaitė (g. 1956) “Ėjimas į tylą”
      Programa dedikuojama signatarui Jonui Vailokaičiui Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Preliudas ir fuga a-moll Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 6 E-dur, Fugetė fis-moll Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Kanonas c-moll, VL 216, Kanonas As-dur, VL 132, Fuga Es-dur, VL 220 Felix Mendelssohn (1809-1847) Preliudas Nr. 1 c-moll, op. 37, Andante assai espressivo Es-dur, op. 82 Max Reger (1873-1916) Choralinis preliudas “Jauchz, Erd, und Himmel, juble”, op. 67 Nr. 15
      Programa dedikuojama signatarui Jonui Vileišiui Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Styginių kvartetas c-moll: II-III d. (D.Encienės transkripcija), Fuga e-moll, VL 226 Henry Morton Dunham (1853-1929) Toccata B-dur, op. 24 Nr. 6, Gloria in Excelsis Deo, op. 24 Nr. 9
Vargonuoja Indrė Gerikaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Vargonuoja Vilimas Norkūnas
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Vargonuoja Diana Encienė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje. Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia. Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo dešimtmečio instrumentai. 2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

VOX ORGANI CATHEDRALIS 2018

“Vox organi Cathedralis” (liet. - Katedros vargonų balsas) - trumpi dieniniai vargonų muzikos koncertai - mažieji rečitaliai - Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 2018 m. koncertai dedikuojami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kviečiant prisiminti ir pagerbti Nepriklausomybės akto signatarus. Koncertų programose skambės lietuvių, latvių, estų, lenkų, italų, prancūzų, čekų, šveicarų, vokiečių ir JAV kompozitorių vargonų muzikos kūriniai, atliepiantys signatarų asmenybes, gyventą laikmetį, šalis, kuriose jie gimė, studijavo, dirbo, atliko diplomatinę misiją, gyveno emigracijoje.     20-25 min. trukmės vidudienio koncertai vyks 2018 m. birželio 7 - rugpjūčio 30 d., ketvirtadieniais, pradžia - 12 val. Vargonuos Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariai: Tomas Bakučionis, Diana Encienė, Indrė Gerikaitė, Paulius Grigonis, Jurgita Kazakevičiūtė, Vilimas Norkūnas, Gražina Petrauskaitė, Agnė Petruškevičiūtė, Eglė Rudokaitė, Dovilė Savickaitė, Audra Telksnytė ir Balys Vaitkus. Įėjimas nemokamas. Dėkojame už Jūsų aukas Vilniaus arkikatedrai ir jos vargonams! Koncertų koordinatorė - Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399.    
PLAKATAS PLAKATAS SKRAJUTĖ SKRAJUTĖ

Liepos 5 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Jurgiui Šauliui Marco Enrico Bossi (1861-1925) Entree pontificale, op. 104, Nr. 1 Otto Barblan (1860-1943) Lento, op. 21, Andante maestoso, op. 5 Max Reger (1873-1916) Benedictus, op. 59 M.E.Bossi Scherzo, op. 49 Nr. 2
Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Liepos 19 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Steponui Kairiui Juozas Naujalis (1869-1934) “Svajonė” (S.Sapiegos transkripcija), Preliudas Nr. 1 C-dur, Preliudas Nr. 2 G-dur “Marija, būk pagarbinta” Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Kanonas d-moll, VL 127, Kanonas As-dur, VL 132 Horatio Parker (1863-1919) Marcia religiosa (iš “Three Compositions for Organ”) Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) “Unter dem gestirnten Himmel”, op. 108
Vargonuoja Tomas Bakučionis
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Liepos 26 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Jokūbui Šernui Dietrich Buxtehude (1637-1707) Preludium fis-moll, BuxWV 146 Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasie und Fuge g-moll, BWV 542 Peeter Süda (1883-1920) Preludium g-moll
Vargonuoja Gražina Petrauskaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugpjūčio 2 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Petrui Klimui Jehan Alain (1911-1940) “Litanies”, JA 119 Juozas Naujalis (1869-1934) “Malda” Vytautas Bacevičius (1905-1970) “Legierezza” Louis Vierne (1870-1937) Finale (iš Symphonie No.1, op. 14)
Vargonuoja Balys Vaitkus
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugpjūčio 9 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarams-prezidentams Aleksandrui Stulginskiui ir Antanui Smetonai Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Introdukcija ir dvitemė fuga Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) “Marios” (iš ciklo “Mažieji peizažai”, VL 317 B), Simbolinio garsaeilio preliudas d-moll, VL 256 Max Reger (1873-1916) Introduktion und Passacaglia d-moll
Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugpjūčio 16 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarams-dvarininkams: Donatui Malinauskui, Stanislovui Narutavičiui ir Jonui Smilgevičiui Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Postliudas giesmės “Twoja cześć, chwała” tema Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 3 G-dur, Preliudas Nr. 6 E-dur Feliks Nowowiejski (1877-1946) Preludium na temat “Kyrie de Orbis factor”, op. 9 Nr. 3 Ādams Ore (1855-1927) Konzertsatz d-moll, op. 36 Nr. 1
Vargonuoja Paulius Grigonis
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugpjūčio 23 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Juodojo kaspino diena. Programa dedikuojama signatarui Mykolui Biržiškai Johannes Brahms (1833-1897) Preludium und fuge g-moll, WoO 10 Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 4 D-dur | Preliudas Nr. 12 As-dur George Elbridge Whiting (1840-1923) Requiem G-dur, op. 57 Nr. 1, Toccatina C-dur, op. 57 Nr. 6
Vargonuoja Audra Telksnytė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugpjūčio 30 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui dr. Jonui Basanavičiui Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Fuga-choralas a-moll, VL 227 František Musil (1852-1908) Sonata Solemnis: Allegro - Canone. Andante - Fuga. Energico

Liepos 12 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

      Programa dedikuojama signatarui Saliamonui Banaičiui Camille Saint-Saëns (1835-1921) Fantaisie Es-dur Anonimas Septynios pjesės iš “XVI a. Vilniaus tabulatūros” Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Iš ciklo “Katedros langai” (“Cathedral windows”, op. 106): III. Resonet in laudibus, VI. Lauda Sion
Vargonuoja Eglė Rudokaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Vargonuoja Dovilė Savickaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
      Programa dedikuojama signatarams-kunigams: Vladui Mironui, Alfonsui Petruliui, Justinui Staugaičiui ir Kazimierui Šauliui Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Fuga “Kyrie de Angelis” tema, Fuga giesmės “Pulkim ant kelių” tema Antoni Chlondowski (1884-1962) Preludium G-dur, Nr. 9 Feliks Nowowiejski (1877-1946) Epilog (iš III Symfonia organowa “Lourdes”, op. 45) Hans Huber (1852-1921) Allegro vivace e energico (iš “Phantasie nach Worten der Heiligen Schrift”)
Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Vilniaus miesto savivaldybė