© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

ŠV. PRANCIŠKAUS VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS 2019

Novatoriškų socialinių paslaugų dienos centras onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems Klaipėdoje prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno buvo atidarytas 2013 m. Centras teikia dvasinę ir psichologinę pagalbą, taip pat skatina įvairias meno terapijos formas ir kūrybines priemones, turinčias gydomųjų galių, stiprinančių žmogaus dvasinę ir emocinę sveikatą. Viena iš tokių formų - terapinės vargonų muzikos meditacijos - pirmąsyk buvo įgyvendinta 2014 m. vasarą: idėją inspiravo Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje pagal pasaulinius vargonų kūrimo standartus sukonstruoti nauji austriški “Rieger” firmos vargonai. Šiais metais pranciškonų vienuoliai ir Nacionalinė vargonininkų asociacija tęsia iniciatyvą: birželio-rugsėjo mėn. vargonų skambesio pagalba vyks meno terapijos užsiėmimai - II-asis Šv. Pranciškaus vargonų muzikos festivalis. birželio 9, 23, liepos 7, 14, 28, rugpjūčio 4, 18, rugsėjo 1, 15 ir 29 dienomis, sekmadieniais, nuo 16 val., Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje skambės sakralinės muzikos kūriniai, Biblijos ištraukos, religinė poezija, brolių pranciškonų teikiami dvasiniai patarimai. Dešimtyje festivalio programų vargonuos Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariai. Koncertų koordinatorius - Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151.
PROGRAMA VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Partneriai: Šv. Pranciškaus onkologijos centras, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Birželio 9 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Vidas Pinkevičius baigė bakalauro ir magistro studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, studijavo vargonų, improvizacijos ir klavesino klasėse pas prof. P.Ruiter-Feenstra Rytų Mičigano universitete (JAV), kur įgijo humanitarinių mokslų magistro diplomą. 2006 m. baigė Nebraskos-Linkolno universitetą (JAV), kur studijavo prof. Q.Faulknerio ir G.Ritchie klasėse, apsigynė disertaciją apie improvizaciją J.S.Bacho stiliumi ir įgijo muzikos menų daktaro laipsnį. Menininkas laimėjo keletą prestižinių stipendijų ir konkursų, tarp jų – geriausio atlikėjo konkursą Rytų Mičigano universitete (2002). Jis koncertavo įvairiose Europos šalyse ir JAV, dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose, prestižiniuose meistriškumo kursuose Švedijoje, Austrijoje, Nyderlanduose, JAV ir kitose šalyse. Kaip solistas grojo su svarbiausiais Lietuvos orkestrais. Kartu su žmona Aušra Motūzaite-Pinkevičiene jis dažnai atlieka vargonų duetus. 2008 m. su fleitininku Giedriumi Gelgotu įrašė pirmąją Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios vargonų ir fleitos muzikos kompaktinę plokštelę. V.Pinkevičius - vienas iš 2007 m. įkurtos Nacionalinės vargonininkų asociacijos iniciatorių, iki 2017-ųjų buvo Asociacijos vadovu. Šiuo metu V.Pinkevičius yra Vilniaus universiteto vargonininkas, su A.Motūzaite-Pinkevičiene vadovauja VU vargonų studijai “Unda Maris”. Jis yra aktyvus vargonų meno populiarintojas ir garsina šį instrumentą rengdamas įvairias paskaitas, seminarus, demonstracijas ir koncertus.
Vargonuoja Vidas Pinkevičius Programoje - improvizacijos tapytojo Vydo Pinkevičiaus (1949-2012) paveikslų temomis.

Birželio 23 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Eglė Rudokaitė 2017 metais baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono specialybę (mok. Sonatos Mikulės klasė). Nuo 2013-ųjų ji lankė vargonų fakultatyvo pamokas pas mokytoją dr. Vidą Pinkevičių, o nuo 2017 studijuoja LMTA doc. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasėje. Kaip pianistė tobulinosi Andriaus Žlabio, Petro Geniušo, Mūzos Rubackytės ir kituose meistriškumo kursuose. Be to, dalyvavo įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose pianistų konkursuose: 2016 m. J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurse Vilniuje pelnė I premiją ir laureatės diplomą. E.Rudokaitė sudalyvavo ir keliuose vargonininkų konkursuose: 2016 m. “Jaunojo vargonininko” konkurse Kaune pelnė laureatės vardą; tais pačiais metais vykusiame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse tapo antrosios premijos laureate. Jaunoji vargonininkė koncertavo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo, Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero, Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios, Vilniaus Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) ir Šv. Jonų bažnyčiose, Pilaitės Šv. Juozapo koplyčioje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Bažnytinio paveldo muziejuje. 2014 m. ji pradėjo vargonuoti bažnyčiose, o šiuo metu yra nuolatinė Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios vargonininkė. 2017 m. įstojo į Nacionalinę vargonininkų asociaciją. Dalyvavo prof. Pieterio van Dijko, Mario Perestegi, Hannfriedo Lucke’s, Johanneso Ebenbauerio, Manuelio Tomadino ir kt. meistriškumo kursuose. 2019 m. tapo VII-ojo J.Naujalio vargonininkų konkurso I-os premijos laureate bei pelnė specialų prizą už geriausią Naujalio kūrinio interpretaciją.
Vargonuoja Eglė Rudokaitė Programoje - L.-N.Clérambault, J.S.Bacho, M.Regerio, J.Naujalio kūriniai.

Liepos 7 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Jurgita Kazakevičiūtė 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vargonų bakalauro studijas, 2002 m. įgijo vargonų magistro laipsnį (prof. V.Survilaitės klasė). 2001-2003 m. studijavo Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” pas prof. H.Metzgerį. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. J.Kazakevičiūtė dalyvavo vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos, Austrijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Ji dirbo vargonininke Zalcburgo Šv. Vitalio bažnyčioje, Vilniaus Palaimintojo J.Matulaičio bažnyčioje, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo 2008 m. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja: dėsto vargonus ir bendrąjį fortepijoną. Nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė. Dovilė Savickaitė studijavo vargonus prof. L.Digrio klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vėliau studijas tęsė profesoriaus Chr.Krummacherio klasėje Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija). Ten ji įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 metais D.Savickaitė baigė prof. Jacques van Oortmersseno vargonų klasės magistrantūrą Olandijoje, Amsterdamo konservatorijoje. Ji dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių M.Radulescu, M.Schmedingo, W.Zererio, L.Robiliardo, E.M.Belotti, P. van Dijko ir kt. meistriškumo kursuose. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu D.Savickaitė vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Ji aktyviai koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonininkių duetas: Jurgita Kazakevičiūtė ir Dovilė Savickaitė Programoje - J.S.Bacho, G.F.Händelio, L.Vierne’o, J.Naujalio kūriniai.

Liepos 14 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Liauda Vaitkūnaitė - vargonininkė, kompozitorė, muzikos mokytoja ir šlovintoja - gimė Vilniuje, menotyrininko, filosofijos mokslų daktaro, Vilniaus universiteto profesoriaus Gyčio Vaitkūno (1936-2018) šeimoje. 1996-2004 m. ji studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur baigė vargonų (2003, prof. Virginijos Survilaitės klasė) ir kompozicijos (2004, prof. Osvaldo Balakausko klasė) magistrantūros studijas. Nuo studijų metų koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, liturgijoje skamba jos parašyti kūriniai. Nuo 2003 m. L.Vaitkūnaitė dirba vargonininke bažnyčiose ir įvairių muzikinių dalykų mokytoja meno mokyklose bei vaikų darželiuose. Ji kuria muziką vargonams, įvairiems instrumentams, instrumentiniams bei vokaliniams ansambliams, solistams, orkestrui, vaikams, taip pat giesmes. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonuoja Liauda Vaitkūnaitė Programoje - J.S.Bacho, G.Muffato, C.Francko, R.Schumanno, M.K.Čiurlionio kūriniai.

Liepos 28 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Balys Vaitkus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė fortepijono (prof. M.Azizbekovos klasė) ir vargonų (prof. L.Digrio klasė) specialybes (1985), 1994 m. – vargonų aspirantūrą Liubeko aukštojoje muzikos mokykloje (prof. M.Haselböcko klasė). Stažavosi Prahos menų akademijoje, “Académie de Sablé”, Hagos Karališkojoje konservatorijoje, Leipcigo universiteto Muzikologijos institute. 2015 m. LMTA apgynė meno daktaro laipsnį (doktorantūros studijų vadovės – prof. G.Lukšaitė-Mrázková ir prof. hab. dr. G.Daunoravičienė). B.Vaitkus – tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų Latvijoje (1984), Čekijoje (1989), Vokietijoje (1993) ir Lietuvoje (Tarptautinis M.K.Čiurlionio vargonininkų konkursas Vilniuje, 1995) laureatas bei prizininkas. Nuo 1989 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Vedė meistriškumo kursus Krokuvos, Prahos, Rygos, Veimaro, Liublianos, Varšuvos aukštosiose muzikos mokyklose. Koncertuoja kaip solistas – vargonininkas ir klavesinininkas, taip pat su Lietuvos ir užsienio kameriniais bei simfoniniais orkestrais, chorais. Dalyvavo įrašant kelias kompaktines plokšteles, tarp kurių – CD “Žymieji Baltijos šalių vargonai” (1995) ir “Lietuvos istoriniai vargonai” (2008, 2015, 2017). Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos pirmininkas.
Vargonuoja Balys Vaitkus Programoje - J.P.Sweelincko, J.Rheinbergerio, Ph.Wolfrumo, Ch.-M.Widoro, J.Alaino, Č.Sasnausko kūriniai.

Rugpjūčio 4 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Mona Roždestvenskytė gimė Maskvoje. 2000-2012 m. mokėsi M.Balakirevo menų mokykloje, nuo 2012-ųjų studijuoja Detmoldo (Vokietija) aukštojoje muzikos mokykloje, prof. dr. Martino Sanderio vargonų klasėje.Tobulinosi profesorių Olivier Latry, Wolfgang Zerer, Arvid Gast, Michael Radulescu, Hans-Ola Ericsson, Bine Bryndorf and Ben van Oosten ir kt. meistriškumo kursuose. M.Roždestvenskytė sėkmingai dalyvavo eilėje nacionalinių ir tarptautinių vargonininkų konkursų. 2007 m. tapo Rusijos jaunųjų vargonininkų konkurso diplomante, 2009 m. tame pačiame konkurse laimėjo III premiją. 2010 m. III-ajame J.Žuko konkurse Marijampolėje buvo apdovanota specialiuoju žiuri prizu už geriausiai atliktą prancūzišką kūrinį. 2012 m. tarptautiniame J.Naujalio vargonininkų konkurse Vilniuje jai skirta II premija ir prizas už geriausią J.Naujalio “Maldos” atlikimą; tais pačiais metais vykusiame IV-ajame J.Žuko vargonininkų konkurse Vilniuje ji laimėjo I premiją ir specialųjį prizą už geriausią senosios muzikos interpretaciją. 2013 m. tarptautiniame “Jaunojo vargonininko” konkurse Maskvoje ji pelnė II premiją, o 2014-aisiais tarptautiniame P.Ebeno konkurse Opavoje (Čekija) buvo įvertinta III premija. 2015 m. M.Roždestvenskytė tapo VII-ojo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso nugalėtoja. 2016 m. ji pelnė III-ąją premiją ir Publikos prizą tarptautiniame J.S.Bacho konkurse Wiesbadene (Vokietija) bei I premiją tarptautiniame Šiaurės Airijos vargonininkų konkurse. 2018 m. pelnė III premiją tarptautiniame Saint-Maurice vargonininkų konkurse Šveicarijoje, o 2019-aisiais tapo tarptautinio Korschenbroicho (Vokietija) vargonininkų konkurso nugalėtoja. Nuo 2017 m. M.Roždestvenskytė dirba Bad Driburgo (Vokietija) katalikų bažnyčios vargonininke. Koncertuoja Vokietijoje, Austrijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje, JAV ir kt. Nuo 2018 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonuoja Mona Roždestvenskytė Programoje - J.Rheinbergerio, R.Schumanno, M.Regerio kūriniai.

Rugpjūčio 18 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Gražina Petrauskaitė baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur baigė bakalauro ir magistro studijas Vargonų ir klavesino katedroje (dėst. J.Barkauskaitė). Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai A.Rössler, J.Laukvik, L.Lohmann, M.Philips ir kt., dalyvavo tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999). G.Petrauskaitė koncertuoja solo ir su įvairiais atlikėjais bei kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje „Druskininkų vasara su Čiurlioniu“, R.Lymano festivalyje Rokiškyje, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje, M.Mažvydo festivalyje Tauragėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Arkikatedroje. Tarp nuolatinių jos kūrybinių partnerių - dainininkės Jūratė Vizbaraitė, Vega Maščinskaitė, Jonė Babelytė ir kt. Gražina Petrauskaitė dirba pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, yra Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. Nuo 2017 m. G.Petrauskaitė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonuoja Gražina Petrauskaitė Programoje - J.S.Bacho, D.Buxtehude's, C.Francko, J.Brahmso, J.Naujalio kūriniai.

Rugsėjo 1 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Agnė Petruškevičiūtė vargonų bakalauro ir magistro laipsnius įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2006 m. stažavosi Olandijoje, Groningeno (Šiaurės Nyderlandų) konservatorijoje, prof. T.Jellema (vargonų) ir prof. J.Hofmann (klavesino) klasėse. Vargonininkė dalyvavo profesorių H.Vogel, W.Zerer, H.Metzger, J.Serafin, J.Gembalski, P.Dirksen, A.Rössler, M.Sander, L.Lohmann, H.M.Corrinth, L.Ghielmi, H.-O.Ericsson ir kt. meistriškumo kursuose. 2005 m. A.Petruškevičiūtė pelnė III-ąją premiją J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurse (Vilnius), 2012 m. ji tapo IV-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso III premijos laureate. A.Petruškevičiūtė yra dirbusi vargonininke ir chorų vadove Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Vilniaus Šv. Onos ir Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčiose. Nuo 2011 m. ji vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kartu su grigališkuoju choru “Schola Gregoriana Vilnensis”, nuo 2015-ųjų yra Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčios vargonininkė. Kaip solistė ir su įvairiais kolektyvais koncertavo Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Nuo 2017 m. A.Petruškevičiūtė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė, Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų vadovė.
Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Programoje - J.S.Bacho, H.Scheidemanno, N.Bruhnso, J.Rheinbergerio kūriniai.

Rugsėjo 15 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Indrė Gerikaitė groti vargonais pradėjo būdama 15-os, besimokydama M.K.Čiurlionio menų mokykloje, vėliau vargonus studijavo Vilniaus konservatorijoje, prof. L.Digrio klasėje. Nuo 2000-ųjų studijavo vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2007 metais įgydama magistro diplomą. I.Gerikaitė dalyvavo profesorių L.Lohmann, G.Bovet ir kt. meistriškumo kursuose. 2004 m. I.Gerikaitė tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso III premijos laureate. 2008 m. II-jame Jono Žuko vargonininkų konkurse pelnė II-ąją premiją ir specialųjį Latvijos vargonininkų gildijos prizą. 2010-aisiais tapo III-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso II-os premijos laureate. Dešimt metų I.Gerikaitė dirbo Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininke ir choro vadove; nuo 2015-ųjų ji vargonuoja Pilaitės Šv. Juozapo parapijoje Vilniuje, vadovauja bažnyčios chorui. Solo, taip pat su įvairiais solistais ir chorais ji koncertavo Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonuoja Indrė Gerikaitė Programoje - D.Buxtehude's, J.Rheinbergerio, C.Francko kūriniai.

Rugsėjo 29 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Diana Encienė baigė fortepijono ir vargonų specialybes (pastarąją prof. Leopoldo Digrio klasėje) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tobulinosi daugelio garsiausių Europos vargonininkų meistriškumo seminaruose. Vargonininkė nuolat koncertuoja Lietuvoje bei kitose Europos šalyse (Lenkijoje, Rumunijoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Estijoje). Rengia solinius vargonų muzikos rečitalius bei įvairius kūrybinius projektus su garsiais Lietuvos atlikėjais - jos koncertiniais partneriais yra buvę Artūras Anusauskas, Aušra Cicėnaitė, Asta Krikščiūnaitė, Judita Leitaitė, Zbignevas Levickis, Regina Maciūtė, Liudas Mikalauskas, Jurga Šeduikytė, Regina Šilinskaitė, Irena Zelenkauskaitė ir daug kitų žinomų muzikų. Atlikėja taip pat yra dariusi įrašų Lietuvos Radijui. Jos repertuaras aprėpia įvairių epochų muziką. Šiuo metu D.Encienė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2017 m. ji yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonuoja Diana Encienė Programoje - J.S.Bacho, J.Pachelbelio, J.Rheinbergerio kūriniai.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

ŠV. PRANCIŠKAUS VARGONŲ MUZIKOS

FESTIVALIS 2019

Novatoriškų socialinių paslaugų dienos centras onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiems Klaipėdoje prie Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno buvo atidarytas 2013 m. Centras teikia dvasinę ir psichologinę pagalbą, taip pat skatina įvairias meno terapijos formas ir kūrybines priemones, turinčias gydomųjų galių, stiprinančių žmogaus dvasinę ir emocinę sveikatą. Viena iš tokių formų - terapinės vargonų muzikos meditacijos - pirmąsyk buvo įgyvendinta 2014 m. vasarą: idėją inspiravo Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje pagal pasaulinius vargonų kūrimo standartus sukonstruoti nauji austriški “Rieger” firmos vargonai. Šiais metais pranciškonų vienuoliai ir Nacionalinė vargonininkų asociacija tęsia iniciatyvą: birželio-rugsėjo mėn. vargonų skambesio pagalba vyks meno terapijos užsiėmimai - II-asis Šv. Pranciškaus vargonų muzikos festivalis. birželio 9, 23, liepos 7, 14, 28, rugpjūčio 4, 18, rugsėjo 1, 15 ir 29 dienomis, sekmadieniais, nuo 16 val., Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje skambės sakralinės muzikos kūriniai, Biblijos ištraukos, religinė poezija, brolių pranciškonų teikiami dvasiniai patarimai. Dešimtyje festivalio programų vargonuos Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariai. Koncertų koordinatorius - Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151.

PROGRAMA

VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Partneriai: Šv. Pranciškaus onkologijos centras, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Birželio 9 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - improvizacijos tapytojo Vydo Pinkevičiaus (1949-2012) paveikslų temomis.
Vargonuoja Vidas Pinkevičius
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Birželio 23 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - L.-N.Clérambault, J.S.Bacho, M.Regerio, J.Naujalio kūriniai.
Vargonuoja Eglė Rudokaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Liepos 7 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.S.Bacho, G.F.Händelio, L.Vierne’o, J.Naujalio kūriniai.
Vargonininkių duetas: Jurgita Kazakevičiūtė ir Dovilė Savickaitė
APIE ATLIKĖJAS APIE ATLIKĖJAS

Liepos 14 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.S.Bacho, G.Muffato, C.Francko, R.Schumanno, M.K.Čiurlionio kūriniai.
Vargonuoja Liauda Vaitkūnaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Liepos 28 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.P.Sweelincko, J.Rheinbergerio, Ph.Wolfrumo, Ch.-M.Widoro, J.Alaino, Č.Sasnausko kūriniai.
Vargonuoja Balys Vaitkus
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugpjūčio 4 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.Rheinbergerio, R.Schumanno, M.Regerio kūriniai.
Vargonuoja Mona Roždestvenskytė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugpjūčio 18 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.S.Bacho, D.Buxtehude's, C.Francko, J.Brahmso, J.Naujalio kūriniai.
Vargonuoja Gražina Petrauskaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugsėjo 1 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.S.Bacho, H.Scheidemanno, N.Bruhnso, J.Rheinbergerio kūriniai.
Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugsėjo 15 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - D.Buxtehude's, J.Rheinbergerio, C.Francko kūriniai.
Vargonuoja Indrė Gerikaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugsėjo 29 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.S.Bacho, J.Pachelbelio, J.Rheinbergerio kūriniai.
Vargonuoja Diana Encienė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ