BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI. LOTYNŲ KALBOS PAGRINDAI

Nacionalinė vargonininkų asociacija tęsia nuotolinius Bažnytinės muzikos kursus ir 2023 m. spalio 2 - 2024 m. sausio 29 d. kviečia bažnyčios muzikus į lotynų kalbos studijas. Kursus veda ilgametė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos, o šiuo metu - Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto lotynų kalbos dėstytoja Vilma Tamulaitytė-Plevokienė. Penkiolikos nuotolinių paskaitų metu kursų dalyviai įgis lotynų kalbos žinių, pakankamų liturginių giesmių, sekvencijų, himnų skaitymui ir analizei: gebės suprasti pagrindines giesmes, jas pritaikyti parapijos liturgijoje, perprasti eiliuoto teksto skaitymo specifiką, kritiškai vertinti giesmių vertimus ir interpretacijas. Nuotolinės paskaitos vyksta pirmadieniais nuo 19.30 val. MICROSOFT TEAMS platformoje. Vienos paskaitos trukmė - 1,5 val. Paskaitos yra įrašomos. Registracija į kursus yra pasibaigusi. Pasibaigus kursams išduodami PDF formato pažymėjimai. Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com Kursų tvarkaraštis 2023 m. spalio 2 d. 19.30-21.00 val. Paskaita I 2023 m. spalio 9 d. 19.30-21.00 val. Paskaita II 2023 m. spalio 16 d. 19.30-21.00 val. Paskaita III 2023 m. spalio 23 d. 19.30-21.00 val. Paskaita IV 2023 m. spalio 30 d. 19.30-21.00 val. Paskaita V 2023 m. lapkričio 13 d. 19.30-21.00 val. Paskaita VI 2023 m. lapkričio 20 d. 19.30-21.00 val. Paskaita VII 2023 m. lapkričio 27 d. 19.30-21.00 val. Paskaita VIII 2023 m. gruodžio 4 d. 19.30-21.00 val. Paskaita IX 2023 m. gruodžio 11 d. 19.30-21.00 val. Paskaita X 2023 m. gruodžio 18 d. 19.30-21.00 val. Paskaita XI 2024 m. sausio 8 d. 19.30-21.00 val. Paskaita XII 2024 m. sausio 15 d. 19.30-21.00 val. Paskaita XIII 2024 m. sausio 22 d. 19.30-21.00 val. Paskaita XIV 2024 m. sausio 29 d. 19.30-21.00 val. Paskaita XV Projektą iš dalies finansuoja Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI.

LOTYNŲ KALBOS PAGRINDAI

Nacionalinė vargonininkų asociacija tęsia nuotolinius Bažnytinės muzikos kursus ir 2023 m. spalio 2 - 2024 m. sausio 29 d. kviečia bažnyčios muzikus į lotynų kalbos studijas. Kursus veda ilgametė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos, o šiuo metu - Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto lotynų kalbos dėstytoja Vilma Tamulaitytė-Plevokienė. Penkiolikos nuotolinių paskaitų metu kursų dalyviai įgis lotynų kalbos žinių, pakankamų liturginių giesmių, sekvencijų, himnų skaitymui ir analizei: gebės suprasti pagrindines giesmes, jas pritaikyti parapijos liturgijoje, perprasti eiliuoto teksto skaitymo specifiką, kritiškai vertinti giesmių vertimus ir interpretacijas. Nuotolinės paskaitos vyksta pirmadieniais nuo 19.30 val. MICROSOFT TEAMS platformoje. Vienos paskaitos trukmė - 1,5 val. Paskaitos yra įrašomos. Registracija į kursus yra pasibaigusi. Pasibaigus kursams išduodami PDF formato pažymėjimai. Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com Kursų tvarkaraštis 2023 m. spalio 2 d. 19.30-21 val. Paskaita I 2023 m. spalio 9 d. 19.30-21 val. Paskaita II 2023 m. spalio 16 d. 19.30-21 val. Paskaita III 2023 m. spalio 23 d. 19.30-21 val. Paskaita IV 2023 m. spalio 30 d. 19.30-21 val. Paskaita V 2023 m. lapkričio 13 d. 19.30-21 val. Paskaita VI 2023 m. lapkričio 20 d. 19.30-21 val. Paskaita VII 2023 m. lapkričio 27 d. 19.30-21 val. Paskaita VIII 2023 m. gruodžio 4 d. 19.30-21 val. Paskaita IX 2023 m. gruodžio 11 d. 19.30-21 val. Paskaita X 2023 m. gruodžio 18 d. 19.30-21 val. Paskaita XI 2024 m. sausio 8 d. 19.30-21 val. Paskaita XII 2024 m. sausio 15 d. 19.30-21 val. Paskaita XIII 2024 m. sausio 22 d. 19.30-21 val. Paskaita XIV 2024 m. sausio 29 d. 19.30-21 val. Paskaita XV Projektą iš dalies finansuoja Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com