BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI. LITURGIKA. II DALIS

2022 m. vasario-gegužės mėn. įvyko liturgijos studijoms skirtų nuotolinių bažnytinės muzikos kursų antrasis etapas. Kursuose dalyvavo vargonininkai, chorų vadovai, liturginių pamaldų metu giedančių jaunimo grupių vadovai ir nariai, kantoriai, kiti liturgijos metu tarnaujantys muzikai, kiti besidomintys liturgine muzika. Paskaitų ir seminarų metu buvo aptariamos šios temos: gavėnios laikotarpis, Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės liturgija, Velykų laikotarpio repertuaras, psalmių giedojimas, Santuokos sakramento apeigos ir repertuaras. Kursus vedė kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, sesuo Celina Galinytė OSB, dr. Danutė Kalavinskaitė, Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė, Vilimas Norkūnas, Dovilė Savickaitė ir Gražina Trekur. Paskaitos vyko ZOOM platformoje, taip pat buvo įrašomos. Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com Liturgikos kurso II dalies temos I. Gavėnia ir gavėnios laiko šventės bei liaudiškojo pamaldumo praktikos (kun. liturg. lic. K.Palikša), II. Gavėnios laikotarpio repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, G.Trekur), III. Psalmių giedojimas moderniais tonais ir platesnis jų pritaikymas liturgijos šventime (s. C.Galinytė OSB), IV. Santuokos sakramento apeigos ir repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, V.Norkūnas), V. Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės liturgija (kun. liturg. lic. K.Palikša), VI. Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, V.Liaudanskaitė-Vaitkevičienė), VII. Velykų laikas, gegužinės pamaldos, sutvirtinimo sakramentas (kun. liturg. lic. K.Palikša), VIII. Velykų laikotarpio repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, D.Savickaitė), IX. Eilinis laikas, eilinio laiko iškilmės. Birželinės pamaldos (kun. liturg. lic. K.Palikša), X. Eilinio laiko ir jo iškilmių repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, dr. D.Kalavinskaitė). Projektą iš dalies finansavo Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI.

LITURGIKA. II DALIS

2022 m. vasario-gegužės mėn. įvyko liturgijos studijoms skirtų nuotolinių bažnytinės muzikos kursų antrasis etapas. Kursuose dalyvavo vargonininkai, chorų vadovai, liturginių pamaldų metu giedančių jaunimo grupių vadovai ir nariai, kantoriai, kiti liturgijos metu tarnaujantys muzikai, kiti besidomintys liturgine muzika. Paskaitų ir seminarų metu buvo aptariamos šios temos: gavėnios laikotarpis, Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės liturgija, Velykų laikotarpio repertuaras, psalmių giedojimas, Santuokos sakramento apeigos ir repertuaras. Kursus vedė kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, sesuo Celina Galinytė OSB, dr. Danutė Kalavinskaitė, Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė, Vilimas Norkūnas, Dovilė Savickaitė ir Gražina Trekur. Paskaitos vyko ZOOM platformoje, taip pat buvo įrašomos. Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com Liturgikos kurso II dalies temos I. Gavėnia ir gavėnios laiko šventės bei liaudiškojo pamaldumo praktikos (kun. liturg. lic. K.Palikša), II. Gavėnios laikotarpio repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, G.Trekur), III. Psalmių giedojimas moderniais tonais ir platesnis jų pritaikymas liturgijos šventime (s. C.Galinytė OSB), IV. Santuokos sakramento apeigos ir repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, V.Norkūnas), V. Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės liturgija (kun. liturg. lic. K.Palikša), VI. Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, V.Liaudanskaitė-Vaitkevičienė), VII. Velykų laikas, gegužinės pamaldos, sutvirtinimo sakramentas (kun. liturg. lic. K.Palikša), VIII. Velykų laikotarpio repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, D.Savickaitė), IX. Eilinis laikas, eilinio laiko iškilmės. Birželinės pamaldos (kun. liturg. lic. K.Palikša), X. Eilinio laiko ir jo iškilmių repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, dr. D.Kalavinskaitė). Projektą iš dalies finansavo Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija