SKIRKITE NVA 2%

Jei dar neapsisprendėte, kam paskirti 2 procentus nuo per 2016 metus sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio, skirkite juos Nacionalinei vargonininkų asociacijai.
PAREMKITE NVA PAREMKITE NVA
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Nacionalinė

vargonininkų asociacija

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus.
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Sveikiname naujus NVA

narius!

Nacionalinės vargonininkų asociacijos narių gretas papildė vargonininkai: Diana Encienė, Indrė Gerikaitė, Eglė Maciukevičiūtė, Povilas Padleckis, Eglė Rudokaitė, Dovilė Savickaitė ir Lukrecija Stonkutė.
NARYSTĖ NVA NARYSTĖ NVA

Dr. Vido Pinkevičiaus

tinklaraštis

Dr. Vidas Pinkevičius - vienas iš NVA įkūrėjų, VU vargonininkas, VU Kultūros centro vargonų studijos “Unda Maris” vadovas, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojas - nuo 2011 metų rašo tinklaraštį.
SKAITYTI SKAITYTI

AKTUALIJOS

Dėl meno kūrėjo statuso

2017 m. vasario 20 - balandžio 14 d. LR Kultūros ministerija priima prašymus meno kūrėjo statusui gauti. Meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalųjį meną kuriančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba yra įvertinta profesionaliojo meno tarptautinio atlikėjų konkurso laureato diplomu, už tiriamąją mokslinę veiklą jam yra suteiktas mokslo daktaro ar meno daktaro laipsnis, asmuo individualiai ar su kūrėjų kolektyvu buvo atrinktas ir atstovavo Lietuvai tarptautinį pripažinimą turinčiuose profesionaliojo meno renginiuose ir kt. Visą informaciją rasite čia. Meno kūrėjo statusas suteikia socialinę apsaugą netekus darbo (meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu valstybės lėšomis), darbingo amžiaus  meno kūrėjai, negaunantys pajamų pagal autorinę ar darbo sutartį, yra valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu (PSD). Laikotarpiu, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas laikinai neturi pajamų iš kūrybinės, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos, jam yra skiriama minimaliosios mėnesinės algos dydžio kūrybinės prastovos išmoka. Daugiau informacijos apie meno kūrėjų socialinę apsaugą rasite čia. Nuo 2017 m. 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio galima skirti meno kūrėjo statusą turintiems ir paramos gavėjo statusą įgijusiems asmenims. Išsamiau apie paramos gavėjo statusą meno kūrėjams skaitykite čia.

Šaukiamas NVA narių visuotinis susirinkimas

2017 m. balandžio 20 d. 19 val. Pilaitės Šv. Juozapo parapijos salėje (Tolminkiemio g. 4 , Vilnius) įvyks Nacionalinės vargonininkų asociacijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje - metinės finansinės atskaitomybės už 2016 m. tvirtinimas, 2016 m. NVA veiklos ataskaita, projekto “Klaipėda - Europos kultūros sostinė 2022” rezultatų aptarimas ir kiti klausimai. Kviečiame dalyvauti.

Informacija dėl narystės NVA

Asmenis, NVA nariais tapusius iki 2012 m., kviečiame atnaujinti narystę Asociacijoje. Nario anketą ir aktualius dokumentus rasite čia.

ĮVYKIAI

Įvyko NVA narių visuotinis susirinkimas

2017 m. sausio 14 d. įvyko Nacionalinės vargonininkų asociacijos (NVA) narių visuotinis susirinkimas. Siekiant iš esmės atnaujinti ir suaktyvinti NVA veiklą, buvo reformuota Asociacijos struktūra: nuo šiol NVA veiklos strategiją ir gaires numatys ir jų įgyvendinimą užtikrins Valdyba, kurioje - akademinio vargonavimo, bažnytinės muzikos, vargonų meistrų ir dvasininkų luomo atstovai. Valdybos nariais išrinkti: dr. Balys Vaitkus (Valdybos pirmininkas ir Asociacijos vadovas), Jurgita Kazakevičiūtė, Paulius Grigonis, Agnė Petruškevičiūtė, dr. Girėnas Povilionis ir kun. Ričardas Doveika. Su NVA veikla ir istorija galite susipažinti čia. Per 2017 metų birželio - lapkričio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija planuoja suorganizuoti rečitalių ciklą, skirtą NVA 10-mečiui ir Marijampolės vargonų dirbtuvių 30-mečiui paminėti, kursus bažnyčių muzikams, dalyvauti sprendžiant naujų vargonų Pilaitės Šv. Juozapo bažnyčioje projektavimo klausimus. Taip pat planuojamos pažintinės ekskursijos aplankant žymiuosius Lietuvos istorinius vargonus.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

SKIRKITE NVA 2%

Jei dar neapsisprendėte, kam paskirti 2 procentus nuo per 2016 metus sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio, skirkite juos Nacionalinei vargonininkų asociacijai.
PAREMKITE NVA PAREMKITE NVA
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Nacionalinė vargonininkų asociacija

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus.
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Sveikiname naujus NVA narius!

Nacionalinės vargonininkų asociacijos narių gretas papildė vargonininkai: Diana Encienė, Indrė Gerikaitė, Eglė Maciukevičiūtė, Povilas Padleckis, Eglė Rudokaitė, Dovilė Savickaitė ir Lukrecija Stonkutė.
NARYSTĖ NVA NARYSTĖ NVA

Dr. Vido Pinkevičiaus tinklaraštis

Dr. Vidas Pinkevičius - vienas iš NVA įkūrėjų, VU vargonininkas, VU Kultūros centro vargonų studijos “Unda Maris” vadovas, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojas - nuo 2011 metų rašo tinklaraštį.
SKAITYTI SKAITYTI

AKTUALIJOS

Dėl meno kūrėjo statuso

2017 m. vasario 20 - balandžio 14 d. LR Kultūros ministerija priima prašymus meno kūrėjo statusui gauti. Meno kūrėjo statusas suteikiamas profesionalųjį meną kuriančiam asmeniui, jeigu šio asmens meno kūryba yra įvertinta profesionaliojo meno tarptautinio atlikėjų konkurso laureato diplomu, už tiriamąją mokslinę veiklą jam yra suteiktas mokslo daktaro ar meno daktaro laipsnis, asmuo individualiai ar su kūrėjų kolektyvu buvo atrinktas ir atstovavo Lietuvai tarptautinį pripažinimą turinčiuose profesionaliojo meno renginiuose ir kt. Visą informaciją rasite čia. Meno kūrėjo statusas suteikia socialinę apsaugą netekus darbo (meno kūrėjo statusą turintys darbingo amžiaus asmenys draudžiami pensijų, ligos ir motinystės socialiniu draudimu valstybės lėšomis), darbingo amžiaus  meno kūrėjai, negaunantys pajamų pagal autorinę ar darbo sutartį, yra valstybės draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu (PSD). Laikotarpiu, kai darbingo amžiaus meno kūrėjas laikinai neturi pajamų iš kūrybinės, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos, jam yra skiriama minimaliosios mėnesinės algos dydžio kūrybinės prastovos išmoka. Daugiau informacijos apie meno kūrėjų socialinę apsaugą rasite čia. Nuo 2017 m. 2% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio galima skirti meno kūrėjo statusą turintiems ir paramos gavėjo statusą įgijusiems asmenims. Išsamiau apie paramos gavėjo statusą meno kūrėjams skaitykite čia.

Šaukiamas NVA narių visuotinis susirinkimas

2017 m. balandžio 20 d. 19 val. Pilaitės Šv. Juozapo parapijos salėje (Tolminkiemio g. 4 , Vilnius) įvyks Nacionalinės vargonininkų asociacijos narių visuotinis susirinkimas. Susirinkimo darbotvarkėje - metinės finansinės atskaitomybės už 2016 m. tvirtinimas, 2016 m. NVA veiklos ataskaita, projekto “Klaipėda - Europos kultūros sostinė 2022” rezultatų aptarimas ir kiti klausimai. Kviečiame dalyvauti.

Informacija dėl narystės NVA

Asmenis, NVA nariais tapusius iki 2012 m., kviečiame atnaujinti narystę Asociacijoje. Nario anketą ir aktualius dokumentus rasite čia.

ĮVYKIAI

Įvyko NVA narių visuotinis susirinkimas

2017 m. sausio 14 d. įvyko Nacionalinės vargonininkų asociacijos (NVA) narių visuotinis susirinkimas. Siekiant iš esmės atnaujinti ir suaktyvinti NVA veiklą, buvo reformuota Asociacijos struktūra: nuo šiol NVA veiklos strategiją ir gaires numatys ir jų įgyvendinimą užtikrins Valdyba, kurioje - akademinio vargonavimo, bažnytinės muzikos, vargonų meistrų ir dvasininkų luomo atstovai. Valdybos nariais išrinkti: dr. Balys Vaitkus (Valdybos pirmininkas ir Asociacijos vadovas), Jurgita Kazakevičiūtė, Paulius Grigonis, Agnė Petruškevičiūtė, dr. Girėnas Povilionis ir kun. Ričardas Doveika. Su NVA veikla ir istorija galite susipažinti čia. Per 2017 metų birželio - lapkričio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija planuoja suorganizuoti rečitalių ciklą, skirtą NVA 10-mečiui ir Marijampolės vargonų dirbtuvių 30-mečiui paminėti, kursus bažnyčių muzikams, dalyvauti sprendžiant naujų vargonų Pilaitės Šv. Juozapo bažnyčioje projektavimo klausimus. Taip pat planuojamos pažintinės ekskursijos aplankant žymiuosius Lietuvos istorinius vargonus.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija