Krzysztofas Urbaniakas vargonų studijas baigė Varšuvoje ir Štutgarte, profesorių Józefo Serafino, Ludgerio Lohmanno, Leszeko Kędrackio ir Jörgo Halubeko klasėse. 2012 m. Krokuvos muzikos akademijoje jis apsigynė daktaro laipsnį. Sėkmingai dalyvavo tarptautiniuose vargonininkų konkursuose, kuriuose yra laimėjęs I-ąsias premijas (Willemo Hermanso konkurse Italijoje, 2009 m. ir Arpo-Schnitgerio konkurse Brėmene, Vokietijoje, 2010 m.) ir II-ąsias premijas (Petro Ebeno konkurse Čekijoje, 2004 m. ir Franzo Schmidto konkurse Austrijoje, 2006 m.). Nuo 2016 m. K.Urbaniakas vadovauja Lodzės muzikos akademijos Vargonų ir bažnytinės muzikos katedrai, ten pat dėsto vargonus. 2018 m. jis išrinktas Lodzės muzikos akademijos Rektoriaus atstovu tarptautiniams ryšiams. Dažnai yra kviečiamas vesti vargoninio meistriškumo kursus, ypač prie istorinių instrumentų, taip pat dalyvauja prestižinių vargonininkų konkursų žiuri darbe (tarp jų – Schnitgerio konkurse Alkmare, Olandijoje ir Silbermanno konkurse Freiberge, Vokietijoje). Vargonininkas aktyviai koncertuoja po pasaulį. Pastaraisiais metais išleido nemažai įrašų: “Gdansko barokas” (2014), “Retrospektyvos” (2015), o su vokiečių vargonininku Martinu Rostu publikavo pilną neseniai surastų kompozitoriaus Daniel Magnus Gronau vargoninių kūrinių rinkinį. 2013–2016 m. K.Urbaniakas buvo Arturo Rubinšteino filharmonijos Lodzėje meno rezidentas, nuo 2017 m. kuruoja abejus šios įstaigos koncertinius vargonus: vokiečių romantinį instrumentą ir pagal žymaus meistro G.Silbermanno pavyzdį sukurtą istorinę kopiją. 2013–2016 m. jis dirbo Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos akredituotu vargonų ekspertu. Šiuo metu K.Urbaniakas yra muzikos festivalių, rengiamų ką tik puikiai restauruotais Paslęko miesto vargonais (A.Hildebrandt, 1719) ir Olkuszo miesto vargonais (Hummel/Nitrowski, 1611-1633), meno vadovas.
GRĮŽTI GRĮŽTI