Gražina Trekur 2013 m. baigė Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokyklą, violončelės specialybę. 2017-2023 m. studijavo vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje: 2021 m. įgijo bakalauro laipsnį (vargonų pedagogai - prof. Virginija Survilaitė ir doc. dr. Balys Vaitkus); magistrantūros studijas baigė doc. dr. B.Vaitkaus klasėje. Nuo 2016 m. ji yra pagrindinė Vilniaus Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios vargonininkė bei dviejų chorų vadovė. Nuo 2017 m. yra kasmet vykstančių Liturginės muzikos dirbtuvių organizatorė. Nuo 2020-ųjų - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2023 m. - Valdybos narė.
GRĮŽTI GRĮŽTI