Tobiasas Scheetzas studijavo vargonų ir bažnytinės muzikos specialybes Görlitze, vėliau Ekumeniniame bažnytinės muzikos institute Berlyne, jo mokytojais buvo prof. Leo van Doeselaaras, Uwe Gronostay’us ir Adele Stolte. T.Scheetzas dirba vargonininku ir choro dirigentu Potsdame. Kaip solistas bendradarbiauja su pasaulio jaunimo simfoniniu orkestru “Jeunesses Musicales”, Naujuoju Potsdamo kameriniu orkestru (Neues Kammerorchester Potsdam), su Vokietijos Kino studijos Babelsberge orkestru. Koncertuoja įvairiose Europos valstybėse (Italijoje, Izraelyje, Lenkijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Šveicarijoje) ir Kanadoje. Nuo 2004 m. jis yra nuolatinis kviestinis Potsdamo Taikos bažnyčios (Friedenskirche Potsdam) vargonininkas ir vasaros koncertų ciklo “Internationaler Orgelsommer” vadovas. 2015-aisiais tapo pagrindiniu Potsdamo Atpirkėjo bažnyčios (Erlöserkirche Potsdam) vargonininku: čia stovi 1964 m. A.Schuke’s firmos vargonai. T.Scheetzas aktyviai reiškiasi ir kaip vokalinio ansamblio ACAPENSE Potsdam narys (nuo 2012). Ansamblis atlieka XV–XXI a. religinę muziką, Anglijos katedrų giesmes, dalyvauja oratorijų pastatymuose ir yra daugkartinis Brandenburgo žemės chorų konkursų nugalėtojas ir prizininkas.
GRĮŽTI GRĮŽTI