Latvių vargonininkė Vita Kalnciema yra gimusi Rygoje. Ji baigė fortepijono (1983) ir vargonų (1985) specialybes Rygos J.Vytuolo muzikos akademijoje. Savo išsilavinimą gilino gausiuose vargoninio meistriškumo kursuose su žymiausiais pasaulio vargonininkais: G.Bovet, L.Rogg, E.Kooiman, L.Lohmann, L.Krämer, H.Vogel, H.Fagius, J.Laukvik, Z.Szathmáry, J. van Oortmerssen ir kt. Tarptautiniuose vargonininkų konkursuose V.Kalnciema yra laimėjusi prizines vietas: 1989 m. - Ukrainoje bei Lenkijoje, 1994 m. - Šveicarijoje ir C.Francko konkurse Nyderlanduose. Vargonininkė aktyviai koncertuoja Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Vengrijoje, Rusijoje, Kanadoje, JAV, Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Ji įgrojo keletą plokštelių serijoje “Istoriniai Latvijos vargonai”, o taip pat - nemažai įrašų radijo bei televizijos fondams. Gausiame V.Kalnciemos repertuare svarbią vietą užima latvių vargoninė muzika. Rygos 800-ųjų įkūrimo metinių proga ji atliko septynių sezonų trukmės koncertų ciklą “Iš latvių vargoninės muzikos aukso fondo”. Nuo 1985-ųjų V.Kalnciema yra pagrindinė Jėzaus bažnyčios Rygoje vargonininkė. V.Kalnciemos iniciatyva įkurta Latvijos vargonininkų gildija, kuriai ji ir vadovauja. V.Kalnciema yra Latvijos muzikos akademijos profesorė ir vargonų katedros vedėja, taip pat dėsto Rygos Katedros choro mokykloje, veda meistriškumo kursus, yra tarptautinių vargonininkų konkursų žiuri narė.
GRĮŽTI GRĮŽTI