Laura Gedgaudaitė-Domarkienė - vargonininkė, muzikos pedagogė, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choro vadovė. 2008 m. pradėjo studijuoti Klaipėdos universiteto Menų akademijoje: bakalauro laipsniu baigė solinį dainavimą, o 2014 m. įgijo muzikos pedagogikos magistro diplomą. 2013- 2014 m. pagal ERASMUS programą studijavo Vokietijoje, Greifswaldo universitete (doc. Johanneso Gebhardto vargonų klasėje). Grįžusi į Lietuvą ir pradėjusi dirbti Klaipėdos universitete bei vargonuoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, toliau tobulino profesinį meistriškumą podiplominėse studijose Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijoje (prof. Vitos Kalnciemos ir doc. Kristīnės Adamaitės vargonų klasėse). Laura Gedgaudaitė-Domarkienė koncertavo Vokietijoje, Latvijoje, Austrijoje, Italijoje. Bendradarbiavo su sopranu Valentina Vadokliene, džiazo muzikantu Sauliumi Šiaučiuliu, dirigentu Gediminu Purliu, choru „Aukuras“ ir kt. Nuo 2018 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
GRĮŽTI GRĮŽTI